Tình bởi gồm dòng trống cơm Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông nhưng mà đề nghị bông Ố mấy bông mà bắt buộc bông Một đàn tang tình con xít Một bầy tang tình con xít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm, em lưu giữ thương thơm ai Đôi nhỏ mắt ố mấy lyên dim Đôi nhỏ đôi mắt ố mấy llặng dim Một bè bạn tang tình nhỏ nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm kiếm, em lưu giữ thương thơm ai Duyên ổn nợ khách hàng tang bồng Duim nợ khách tang bồng...

Bạn đang xem: Bài hát tình bằng có cái trống cơm


Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Hình Nền Messenger Trên Iphone, Cách Cài Đặt Hình Nền Cho Messenger

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.