A.Lý thuyếtCác bước tiến hành: - hotline chất yêu cầu xác định sinh sống dạng tổng quát - Viết PTHH - Tính số mol chất đã mang lại - Dựa vào PT tính số mol của hóa học cần xác định- Tính M hóa học đề xuất xác định  hóa học phải xác định
*
tải xuống (3)
B.

Bạn đang xem: Bài tập xác định tên kim loại lớp 10

Bài tập:Bài 1: Đốt cháy hết 2,4 g một sắt kẽm kim loại R(II) chiếm được 4 gam oxit của nóa. Lập PT dạng tổng quátb. Xác định kim loại
*
Bài 2: Hòa chảy 13 g một kim loại (II) bởi dd HCl. Cô cạn dd sau phản nghịch ứng thu được 27,2 g muối khan. Xác định CTHH của sắt kẽm kim loại vẫn dùng
*
Bài 3: Cho 1,68 g một kim loại (II) chức năng cùng với m g dd HCl toàn diện. Sau làm phản ứng nhận được dd có cân nặng là m + 1,54 g.Xác định A?Bài giải:
*
Bài 4: Hòa rã 3,9 g kim loại (II) nên sử dụng trọn vẹn m g HCl thu được một,344 lit H2 (đktc). Mặt không giống kết hợp 3,36 g sắt kẽm kim loại Y(II) cũng cần cần sử dụng m g HCl sinh sống bên trên.

Xem thêm: Cách Sử Dụng 2 Màn Hình Trên Một Máy Tính, Hướng Dẫn Kết Nối 2 Màn Hình

Xác định X, Y? ĐS: X là Zn; Y là FeBài 5: Hòa rã trọn vẹn 5,6 g sắt kẽm kim loại R (II) vào dd HCl. Sau bội nghịch ứng thu được 2,24 lit H2(đktc)Viết PTHHXác định tên RĐS: R là FeBài 6: Khi lão hóa 2 g một ngulặng tố X (IV) bởi O2 ta thu được 2,54 g oxitViết PTHHXác định thương hiệu của X?ĐS: X là thiếc (Sn) 118,5 gBài 7: Cho 6,4 g oxit một kim loại (III) bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với 8,76 g HCl tạo thành thành thích hợp chất clorua của kim loại cùng nước.Hãy xác minh bí quyết oxit kim loại đóGiải:
*
Bài 8: Cho 1,8 g một sắt kẽm kim loại A rã không còn vào dd HCl dư sau phản nghịch ứng thu được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định A?Giải:
*
Bài 9: Đốt cháy 4,8 g kim loại A trong 2,24 lit O2 . Xác định A? ĐS: A là MgBài 10: Cho 3,78 g một sắt kẽm kim loại R không rõ hóa trị vào dd HCl dư thu được 4,704 lit H2(đktc). Xác định R ĐS: R là AlBài 11: 1.Đốt cháy hoàn toàn 13 g kim loại B vào bầu không khí chiếm được 16,2 g B2Om. Xác định thương hiệu của B?2. Hòa chảy ag Al và b g Zn vào dd H2SO4 dư nhận được đa số thể tích H2 đều bằng nhau. Tính Xác Suất a:b3. Đốt cháy 1 g đối kháng hóa học R buộc phải lượng đủ O2 là 0,7 lit (đktc)Hãy xác định tên của R?
*