Bình lặng một nháng đến tyên mềm //Bình im ta vào đêm //Bình im để đóa hoa ra chào //Bình lặng để trăng cao //Bình yên để sóng kính yêu bờ //Bình lặng ko ngờ //Lòng ta se sẽ câu tởm an toàn //////< Lyrics from: http://www.ngaothe.vn >////Bình im để gió đưa em về //Bình yên ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tlặng bản thân //Chờ nghe tình xinh sắn //Bình lặng để nắng soi môi thơm //Bình yên ổn ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ mênh mông ta ra đời một kiếp nữa //Như từ vào nhau lớn lên khôn lên cùng cả nhà //Như một câu hát ứa ra từ tyên //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết nặng nề khăn chia phôi ////Bình lặng một nháng đến tlặng mềm //Bình lặng ta vào đêm //Bình im để đóa hoa ra xin chào //Bình im để trăng cao //Bình yên ổn để sóng kính yêu bờ //Bình im ko ngờ //Lòng ta se sẽ câu kinh cẩn trọng. ////(Guitar solo) ////(Trần Hiếu): //Bình im để gió đưa em về //Bình im ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tyên ổn bản thân //Chờ nghe tình lung linh //Bình yên ổn để nắng soi môi thơm //Bình yên ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ mênh mông ta ra đời một kiếp nữa //Như từ trong nhau lớn lên khôn lên với mọi người trong nhà //Như một câu hát ứa ra từ tim //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết cực nhọc khăn li biệt ////(Trần Hiếu): Bình im một nháng mang lại tyên ổn mềm //(Trần Thu Hà): Bình yên ta vào đêm //(Trần Hiếu): Bình yên để đóa hoa ra xin chào //(Trần Thu Hà):Bình yên để trăng cao //(Trần Hiếu):Bình yên ổn để sóng thương cảm bờ //(Trần Thu Hà):Bình yên không ngờ //(Trần Hiếu):Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //(Trần Thu Hà):Mừng em đã biết xót thương tình yêụ //(Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưạ