MenuGiới thiệuSáo trúc Trung HoaHọc sáo trúcTlỗi viện âm nhạcCông cố kỉnh âm nhạcCảm âm bài bác hátLời bài bác hátSheet bài xích hátBeat nhạcTài liệu

Bạn đang xem: خطأ

*
Loading...

Đ2 L Đ2 R2 R2L L L S L S L RR F L F F R F LR2 L Đ2 Đ2 R2 R2 L SF R F S SL F S S L L RL R R S S F L LĐ2 L L M L L Đ2 R2 Đ2 L R2 Si L S F R F L LĐ2 L Đ2 R2 R2S R Si Si L S L SiĐ2 Đ2 Đ2 Đ2 R2 L F R2L M2 M2 R2 M2L R2 R2 M2 F2 M2 R2 Đ2 R2 LS L S R FM L L, M L F M RL S F S R2 L L R2 F2F2 M2 R2 M2 F2 R2 M2 F2R2 F2 M2, L L R2, M M LĐ2 L Đ2 R2 R2F2 F2 M2 R2 M2 R2 R2 M2 LR2 L Đ2 F F F S LĐ2 L F SM L F M R


*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-con-mua-thoang-qua-m-tp.jpg?fit=480%2C360&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="566690949" onload="pagetốc độ.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=300%2C229&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-nua-vang-trang.jpg?fit=450%2C344&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="566690949" onload="pagetốc độ.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>

Xem thêm: Mẹ Sinh Con Năm Mẹ 32 Tuổi, Câu Số 63 Mẹ Sinh Con Năm Mẹ 32 Tuổ

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=300%2C176&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-huong-dem-bay-xa-hari-won.png?fit=806%2C473&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="566690949" onload="pagetốc độ.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-mon-qua-vo-gia.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="566690949" onload="pagetốc độ.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>
*

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/ngaothe.vn/wp-content/uploads/2017/05/cam-am-bai-em-nho-anh-nhieu.jpg?fit=251%2C201&ssl=1" data-pagespeed-url-hash="566690949" onload="pagetốc độ.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>