Cho m gam các thành phần hỗn hợp X có Al và Cu vào hỗn hợp HCl dư sau khoản thời gian phản bội ứng hoàn thành nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu mang lại m gam tất cả hổn hợp X bên trên tính năng với HNO3 sệt nguội dư, sau bội nghịch ứng nhận được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m là

Đang xem: Cho m gam tất cả hổn hợp x có al cu

Phương thơm pháp giải

+) X + HCl => chỉ bao gồm Al làm phản ứng

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2

+) X + HNO­3 đặc nguội => chỉ có Cu làm phản ứng

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2

Lời giải của GV ngaothe.vn

X + HCl => chỉ bao gồm Al phản ứng

nH2 = 0,15 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,15 / 3 = 0,1 mol

X + HNO­3 sệt nguội => chỉ tất cả Cu bội nghịch ứng

nNO2 = 0,3 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,3 / 2 = 0,15 mol

=> m = mAl + mCu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho Fe công dụng với hỗn hợp H2SO4 sệt, nóng, sau phản bội ứng chiếm được hỗn hợp muối hạt với sản phẩm khử X. X chẳng thể là

Cho viên kẽm tác dụng với HNO3, sau phản bội ứng không thấy bao gồm khí ra đời. Tổng thông số thăng bằng của phản bội ứng là

Cho nhôm tan hoàn toàn vào hỗn hợp HNO3 loãng, lạnh thu được khí N2O. Sau Lúc vẫn cân bằng, tỉ lệ giữa số nguyên ổn tử Al bị oxi hoá với số phân tử HNO3bị khử (những số nguyên ổn, về tối giản) là:


Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm al cu

READ: Dàn Ý Bài Tmáu Minh Về Cái Kéo Lớp 9 Hay Đầy Đủ, Dàn Ý Bài Văn Tngày tiết Minc Về Cái Kéo

Cho 2,7 gam Al rã hoàn toàn vào hỗn hợp HNO3 loãng, sau bội phản ứng thu được V lkhông nhiều khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

Cho một lạng sắt phản nghịch ứng hết cùng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng nhận được 3,36 lít khí SO2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là

Cho 4,8 gam kim loại R tung hoàn toàn vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lkhông nhiều khí NO2 (đktc). Klặng loại R là

Để trả tung trọn vẹn 9,6 gam Cu đề xuất sử dụng 500 ml dung dịch HNO3 (mang dư 25% so với lượng cần thiết), thu được khí NO độc nhất. Nồng độ mol của hỗn hợp HNO3 vẫn sử dụng là

Hoà tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc lạnh dư, chiếm được khí SO2. Cho khí này kêt nạp hoàn toàn trong một lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 0,6M, sau làm phản ứng đem cô cạn dung dịch chiếm được 37,8 gam chất rắn. M là klặng loại

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 sệt lạnh (đưa thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau Lúc các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được

Cho 30 gam sắt vào hỗn hợp HNO3 loãng nóng thấy gồm V lkhông nhiều khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) bay ra và sau làm phản ứng còn sót lại 4,8 gam Fe không tung. Giá trị của V là


READ: Sec - Draw The Isomers Of The Following C4H9Cl

Cho 6,72 gam Fe bội phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M chiếm được hỗn hợp X cùng khí NO (thành phầm khử tuyệt nhất của N+5). Biết những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, khối lượng muối hạt trong dung dịch X là

Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Al cùng Cu vào hỗn hợp HCl dư sau khoản thời gian phản nghịch ứng xong chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Nếu cho m gam tất cả hổn hợp X bên trên chức năng cùng với HNO3 sệt nguội dư, sau phản nghịch ứng thu được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m là

Cho 8,37 gam tất cả hổn hợp (sắt, Cu, Al) tác dụng trọn vẹn cùng với lượng dư axit H2SO4 quánh rét được 0,2 mol SO2 là sản phẩm khử nhất. Kân hận lượng muối bột sản xuất thành là

Hòa chảy hết hỗn hợp X gồm 16,8 gam sắt ; 2,7 gam Al cùng 5,4 gam Ag tác dụng với H2SO4 quánh nóng dư chỉ thoát ra khí SO2 (sản phẩm khử tốt nhất của S). Số mol H2SO4 đã tđam mê gia bội nghịch ứng là

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu nên dùng để làm hoà tung trọn vẹn một tất cả hổn hợp tất cả 0,15 mol sắt với 0,15 mol Cu là (biết làm phản ứng tạo nên hóa học khử tốt nhất là NO) là

Cho 2,91 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, Cu, Al tung hết trong hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu dược 1,12 lkhông nhiều khí NO nghỉ ngơi đktc ( không thể sản phẩm khử khác) với dung dịch Y. Cho Y tính năng với dung dịch NaOH thì chiếm được lượng kết tủa lớn số 1 là m gam. Giá trị của m là


Xem thêm: Game Lái Xe Chở Hàng 3D 2 Chơi, Game Lái Xe Chở Hàng

READ: Attention Required! - Jual Ammonium Chloride Murah

Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch tất cả hổn hợp tất cả NaNO3 với KHSO4 nhận được dung dịch X chỉ cất m gam các thành phần hỗn hợp những muối hạt dung hòa cùng 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Y tất cả N2O và H2 (tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị sớm nhất của m là:

Hỗn phù hợp X bao gồm Cu, Mg, MgO được tổ hợp trọn vẹn vào HNO3 loãng, dư chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí NO (đktc) là sản phẩm khử độc nhất. Mặt khác giả dụ các thành phần hỗn hợp đó bội phản ứng cùng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Khối lượng kim loại Cu gồm vào X là

Cho tất cả hổn hợp bao gồm một,12 gam sắt với 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa tất cả hổn hợp tất cả H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được hỗn hợp X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa nhận được là lớn nhất. Giá trị buổi tối thiểu của V là:


Post navigation


Previous: Tổng Hợp Các Công Thức Trộn Bê Tông Theo Tỉ Lệ Chuẩn Năm 2020
Next: Phân Tích Bài Sóng 5 6 Bài Sóng Hay Nhất, Bình Giảng Khổ 5 Và 6 Bài Thơ Sóng