Hãy nhập câu hỏi của bạn, ngaothe.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 1 2 3 4 5 6Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?Trả lời: Số các số có 4 chữ số khác nhau là

Câu 2:Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3.Trả lời:Tổng các số đó là
1 /

số các số có 4 chữ số khác nhau là 720

- ta có : 6 cách chọn hàng nghìn vì số 0 không thểđứngđầu vì nếu vậy thì sốđó sẽ thành số có 3 chữ số

6 cách chọn hàng trăm vì các chữ số phải khác nhau nênsốđứng hàng nghìn sẽ không thểđứng hàng trăm

5 cách chọn hàng chục vìcác chữ số phải khác nhau nênsốđứng hàng nghìn và trămsẽ không thểđứng hàng chục

4 cách chọn hàngđơn vị vìcác chữ số phải khác nhau nênsốđứng hàng nghìn ,trăm và chụcsẽ không thểđứng hàngđơn vị

số các số có 4 chữ số khác nhau : 6 x 6 x 5 x 4 = 720 ( số )

2 /

tổng các số chia 5 dư 3 là 99090

ta có : số các số chia 5 dư 3 : ( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( ta lấy số lớn nhất thỏa mãnđiều kiện trừđi số bé nhất thỏa mãnđiều kiện chia cho khoảng cách 2 số liên tiếp ( 5 ) cộng 1 )

tổng các số chia 5 dư 3 : ( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090 (ta lấy số lớn nhất thỏa mãnđiều kiện cộngsố bé nhất thỏa mãnđiều kiện nhânvớisố các số chia 5 dư 3 rồi chia cho 2 )


Đọc tiếp...
Đúng111 Sai6

Huỳnh Hồ Trúc An
Thống kê hỏi đáp

1/Hàng nghìn : 6 cách (trừ 0 )Hàng trăm : 6 cách (trừ hàng nghìn)Hàng chục : 5 cách (trừ hàng nghìn và hàng trăm)Hàng đơn vị : 4 cách (trừ hàng nghìn,hàng trăm và hàng chục)=> 6x6x5x4 = 720 số2/Ta lập dãysố :103, 108, ..., 998Tính số số hạng :(998 - 103) : 5 = 180 -Tính tổng :(998 + 103) x (180 : 2) = 99 099


Đọc tiếp...
Đúng18 Sai6

Haruhi Suzumiya
Thống kê hỏi đáp

99090 mình thi vio


Đọc tiếp...
Đúng6 Sai3
mizuki
Thống kê hỏi đáp

Bài 1:720

Bài 2:99090


Đọc tiếp...
Đúng5 Sai1
Luu Ngoc Bach
Thống kê hỏi đáp

99099


Đọc tiếp...
Đúng1 Sai0
Nguyen Van Bao
Thống kê hỏi đáp

99090 nhe!


Đọc tiếp...
Đúng3 Sai0
Đoàn Minh Hiếu
Thống kê hỏi đáp

Câu 1 là 720 số

Còn câu 2 là 99099

Mình đản bảo 100% đúng

Ai bảo đúng cho


Đọc tiếp...
Đúng9 Sai3
Lê Hà My
Thống kê hỏi đáp

99090 nhé các bạn!


Đọc tiếp...
Đúng1 Sai2
Nguyễn Hương Giang
Thống kê hỏi đáp

ìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23và số dư là số dư lớn nhất của phép chia đó.Trả lời: Số bị chia là


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
nguyenquangminhmt
Thống kê hỏi đáp

bài 2 là 99090 nhé lúc mình làm rồi


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
truong huy hoang
Thống kê hỏi đáp

Số số hạng của các số có 3 chữ số, các số đều chia 5 dư 3 là: (998 - 103) : 5 + 1 = 180Tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là: 998 + 103 = 1101Tổng của các số đó là: 1101 x90 = 99090


Đọc tiếp...
Đúng1 Sai0
Hà Minh Đăng
Thống kê hỏi đáp

99099


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
Nguyễn Duy Luân
Thống kê hỏi đáp

99099


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
nguyen phaman
Thống kê hỏi đáp

ket qua la 720 dung


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
vu phuong thao
Thống kê hỏi đáp

99099


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
Nguyen Anh Duy
Thống kê hỏi đáp

là 99099


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
viet hoang
Thống kê hỏi đáp

720 moi dung


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
Đỗ Thị Minh Nguyệt
Thống kê hỏi đáp

mình thi violympic roi nen ket qua la 720


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
Tran Hoang Anh
Thống kê hỏi đáp

720 la sai roi


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
conna
Thống kê hỏi đáp

99090


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
Xem tiếp ...

Học liệu hay của ngaothe.vn


Tiếng Anh 5 (Tăng cường)
Toán lớp 5
Tiếng Việt 5
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Trang Sún
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

Câu 2:Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là ................

Câu 3:Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?Trả lời: Số các số có 4 chữ số khác nhau là ............

Câu 4:Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3.Trả lời:Tổng các số đó là .................

Đọc tiếp...
1
Vũ Phương Nhi
Thống kê hỏi đáp

câu 1 :111452

câu2:720

câu 3:99090


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
Trần Văn Huy
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

Ai Giải Giúp Mình Mình Cho 1 Like Nha !!!

Câu 1:Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.Trả lời: Số phải tìm là:..............

Câu 2:Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn.Trả lời: Số lớn là:...............

Xem thêm: Khai Mạc Hội Nghị Apec Tại Đà Nẵng (Adecc), Apec Việt Nam 2017

Câu 3:Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3.Trả lời:Tổng các số đó là:................

Câu 4:Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?Trả lời: Số các số có 4 chữ số khác nhau là:................

Câu 5:Tổng hai số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. Tìm số lớn.Trả lời: Số lớn là:..............

Câu 6:Giá trị biểu thức 34288:16+257x135 là:.............

Câu 7:Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là:..............

Câu 8:Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia đó.Trả lời: Số bị chia là:...............

Câu 9:Năm 2016,tuổi mẹ bằngtuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.Trả lời: Năm sinh của mẹ là:..............

Câu 10:Trong vườn có chưa đến 50 cây ăn quả, trong đó cósố cây chanh,số cây xoài,số cây táo, còn lại là cây na. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây na?Trả lời: Trong vườn có .............. cây na.