*
sẽ hỏi8 mon 11, 2020trong Tân oán tiểu họcdo nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

Có bao nhiêu số phức zthỏa mãn đồng thời những điều kiện (left|z-i ight|=5)với (z^2) là số thuần ảo.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D.0.


*
vẫn trả lời8 tháng 11, 2020vày nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

Chọn C

Đặt (z=a+bi m ; ; (a,bin m R).)

Ta tất cả (left|z-i ight|=5)(eginarrayl a+(b-1)i ight \ Leftrightarrow sqrta^2 +(b-1)^2 =5 \ Leftrightarrow a^2 +(b-1)^2 =25 \ Leftrightarrow a^2 +b^2 -2b+1=25 m ; left(1 ight) endarray)Lại bao gồm (z^2 =left(a+bi ight)^2 =a^2 -b^2 +2abi) ,

cơ mà (z^2) là số thuần ảo bắt buộc (a^2 -b^2 =0Leftrightarrow a^2 =b^2 (2))

Từ ((1))và((2))(Rightarrow 2b^2 -2b+1=25Leftrightarrow 2b^2 -2b-24=0)

(Leftrightarrow left<eginarrayl b=-3 \ b=4 endarray ight. .)

Với (b=4Rightarrow a=pm 4.)

Với (b=-3Rightarrow a=pm 3.)

Vậy có 4số phức zthỏa mãn yêu cầu bài bác toán thù.


Hãy singin hoặc đăng ký nhằm thêm comment.


Các câu hỏi liên quan


0 phiếu
1 trả lời2.3k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z vừa lòng |z-3i|=5 với z/z-4 là số thuần ảo?
Có bao nhiêu số phức z vừa lòng (left|z-3i ight|=5) và (fraczz-4) là số thuần ảo? A. 0. B. Vô số. C. 1. D. 2 .
sẽ hỏi8 tháng 11, 2020vào Toán thù tiểu họcvị nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời759 lượt xem
Xét những số phức thỏa mãn nhu cầu (z+i)(z+2) là số thuần ảo. Trên khía cạnh phẳng tọa độ, tập hòa hợp toàn bộ những điểm..

Xem thêm: Tập Đoàn Nhựa Tân Hiệp Hưng, Công Ty Tnhh Nhựa Tân Hiệp Hưng


Xét những số phức vừa lòng (left(overlinez+i ight)left(z+2 ight)) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập phù hợp toàn bộ các điểm màn trình diễn số phức ... A. 1. ) (B. 5. ) (C. fracsqrt5 2. ) (D. fracsqrt3 2.)
đã hỏi8 mon 11, 2020vào Toán đái họcvì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời489 lượt xem
Xét các số phức thỏa mãn nhu cầu (z+2)(z+2i) là số thuần ảo. Biết rằng tập đúng theo toàn bộ các điểm trình diễn số...
Xét các số phức thỏa mãn nhu cầu (left(overlinez+2 ight)left(z+2i ight)) là số thuần ảo. Biết rằng tập hòa hợp tất cả những điểm biểu diễn số phức z là một trong những đ ... .) (B. left(1;1 ight).) (C. left(-1;1 ight). ) (D. left(-1;-1 ight).)
sẽ hỏi8 tháng 11, 2020trong Tân oán lớp 12vì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời118 lượt xem
Có bao nhiêu số phức thỏa mãn ĐK z^2 =|z|^2...
Có từng nào số phức thỏa mãn nhu cầu điều kiện (z^2 =left|z ight|^2 +overlinez) A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
sẽ hỏi2 tháng 11, 2020vào Toán lớp 12vì chưng nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời950 lượt xem
Có từng nào số phức z thỏa mãn |z|(z-4-i)+2i=(5-i)z ?
Có từng nào số phức z thỏa mãn (left|z ight|left(z-4-i ight)+2i=left(5-i ight)z) ? A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
đang hỏi26 tháng 12, 2020trong Tân oán lớp 12bởi vì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời366 lượt xem
Cho những số phức z1, z2 không giống 0, phân biệt cùng thỏa mãn nhu cầu z1+z2/z1-z2 là một vài thuần ảo. Tính...
Cho những số phức (z_1 ,, , z_2) không giống 0, rõ ràng và vừa lòng (fracz_1 +z_2 z_1 -z_2 ) là một vài thuần ảo. Tính (T=left|fracz_1 z_2 ight|.) A. (frac12 . ) B. 1. C.( frac13 . ) D. (frac14 .)
vẫn hỏi7 tháng 11, 2020trong Tân oán lớp 12vị nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.3k lượt xem
Có từng nào số phức z vừa lòng |z-1|=√2 cùng |z+i|+|z-2-i|=4?
Có bao nhiêu số phức z vừa lòng (left|z-1 ight|=sqrt2) và (left|z+i ight|+left|z-2-i ight|=4)? A. 0. B. 4. C. 1. D. 2.
sẽ hỏitrăng tròn mon 12, 2020vào Toán lớp 12vì nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.2k lượt xem
Có từng nào số phức z vừa lòng |z|^2 =2|z+z|+4 và |z-1-i|=|z-3+3i|?
Có bao nhiêu số phức z vừa lòng (left|z ight|^2 =2left|z+overlinez ight|+4) cùng (left|z-1-i ight|=left|z-3+3i ight|)? A.4. B. 3. C. 1. D. 2 .
đã hỏi8 mon 11, 2020vào Toán lớp 12vì chưng nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời48 lượt xem
​Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn nhu cầu |z|=√13 và (z−2i)(z¯−4i) là số thuần ảo? ​
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn nhu cầu (left|z ight|=sqrt13) với (left(z-2i ight)left(overlinez-4i ight)) là số thuần ảo? A. 1 B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi16 mon 7, 2021vào Toán thù lớp 12do nhthuyvy16 ● Cộng Tác ViênTiến sĩ(15.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời653 lượt xem
Có từng nào số phức z=a+bi, a,b ∈ Z thỏa mãn |z+i|+|z-3i|=|z+4i|+|z-6i| và |z|=
Có từng nào số phức (z=a+bi, a,, bin m Z) vừa lòng (left|z+i ight|+left|z-3i ight|=left|z+4i ight|+left|z-6i ight|) cùng (left|z ight|le 10)? A. 10. B. 12. C. 11. D. 13.
đang hỏi26 mon 12, 2020vào Tân oán lớp 12vì chưng nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

HOT 1 giờ đồng hồ qua


Thành viên tích cực và lành mạnh tháng 03/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: trăng tròn.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 1/2 tiếng một lần
Về ngaothe.vn
...