Cái đầu tiên là hình chiếu đứng (chiếu trực diện từ trcầu tới)Cái bên cạnh là hình chiếu mặt cạnh (nhìn vật thể từ bên cạnh)Cái cuối cùng là hình chiếu ngang (từ bên trên xuống)


Bạn đang xem: Công nghệ 11 bài 3 giá chữ v

Chọn phía chiếu không đúng đắn.- Hướng từ trước được hc đứng- Hướng từ bỏ bên trên được hình chiếu bằng- Hướng từ trái được hình chiếu cạnh
*

35.553 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

15.202 điểm

4
*
보여 주다 boyeo judomain authority

14.593 điểm

5 Katie

13.996 điểm


56.139 điểm

3 Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emm ✔️

22.695 điểm
Xem thêm: Những Cách Chụp Hình Đẹp Bằng Iphone 6 Plus Chụp Ảnh Đẹp Mê Ly

1
*
☆F_L_V☆~Huy lạnh ...

5.536 sao

2
*
- Kun Luv Ice

5.421 sao

3
*
nbk

3.361 sao

4
*
hoàng hà vân

2.860 sao

5
*
Hannn Marcy

1.767 sao