Đề thi Violympic Toán thù lớp 7 vòng 17 năm học 2016 - 201, có câu trả lời chi tiết kèm theo. Giúp những em học sinh lớp 7 ôn tập với củng vậy kỹ năng và kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong những vòng tiếp sau của cuộc thi Violympic giải Toán thù qua mạng năm học tập năm 2016 - 2017. Mời những em thuộc theo dõi và quan sát nội dung bỏ ra tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Tân oán lớp 7 vòng 16 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Tân oán lớp 7 vòng 17 năm 2016 - 2017 gồm đáp án

Bài 1: Đập dế

Câu 1: Có tám đội bóng tsi gia một giải đá bóng. Mỗi đội hầu như phải đá cùng với mỗi đội không giống nhau một trận lượt đi, một trận lượt về. Hỏi tất cả toàn bộ từng nào trận trong toàn giải?

A. 8B. 64C. 56D. 28

Câu 2: Rút gọn gàng phân số


Bạn đang xem: Hội những người ghét thi hungry fish trên ioe

*

. Ta được phân số buổi tối giản là a/4, cùng với a = ?

A. 11B. 13C. 9D. 7

Câu 3: Cho

*

. Lấy điểm I phía bên trong góc mOn. Qua I kẻ
*

. khi đó số đo góc HIK là?

A. 90OB. 100OC. 60OD. 30O

Câu 4: Giá trị của số tự nhiên và thoải mái n vừa lòng

*

là n = ?

A. 4B. 5C. 2D. 3

Câu 5: Cho

*

với 4x3 - 3 = 29. Giá trị của biểu thức A = x + 2y + 3z là?

A. 19B. -9C. -4D. -15

Câu 6: Giá trị của biểu thức A = x2 + y2 biết
và x.y = 112 là?

A. 260B. 65C. 1040D. 484

Câu 7: Số các số nguyên ổn x thỏa mãn
là?

A. 6B. 7C. 5D. 8

Câu 8: Số dư trong phxay chia 9.10n + 18 mang lại 27 là?

A. 0B. 1C. 8D. 10

Câu 9: Giá trị của biểu thức Q = a2 + b2 + c2 biết ab = 2; bc = 6 cùng ac = 3 là?

A. 49B. 36C. 14 chiều. 11

Câu 10: Cho a, b, c là các số thỏa mãn điệu kiện
. Khi đó cực hiếm của biểu thức
là?

A. 7B. 6C. 5D. 8

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho tam giác ABC gồm
. Lúc đó
. Vậy k = ?

A. 1B. 1/2C. 3 chiều. 2

Câu 2: Cho phân số buổi tối giản a/b cùng với b # 0. Biết rằng lúc cùng tử số của phân số kia cùng với 70 cùng trừ chủng loại số của phân số đó đi 116 thì được phân số new bằng phân số a/b. Vậy phân số a/b là?

Trả lời: ......quý khách sẽ xem: Dap an bai nghe vong 17 lop 7

Câu 3: Điểm thi đua các tháng trong 1 năm học của lớp 7C được liệt kê trong bảng sau:
Xem thêm: Review 5 Loại Kem Dưỡng Ẩm Clinique Bán Chạy Nhất Năm 2021

Tần số của điểm 8 là?

A. 2B. 8C. 3D. 1

Câu 4: Kết quả của phxay tính
là?

Trả lời: ......

Câu 5: Biết 5a2c3 cùng 5a4c2 là nhị số không giống 0 và thuộc lốt. Khẳng định nào dưới đấy là đúng?

A. c 0C. c # 0D. c = 0

Câu 6: Cho tía số a, b, c. Biết vừa phải cùng của a + b và b + c; b + c với c + a; c + a cùng a + b lần lượt là 15; 10 với 11. Vậy (a; b;c) là?

A. (4;12;2)B. (12;2;4)C. (2;6;12)D. (4;8;-12)

Câu 7: Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của số 768 là?

A. 1B. 7C. 3 chiều. 9

Câu 8: Số các quý hiếm nguyên ổn của x thỏa mãn I9x - 2I

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến cha điểm A(0;6), B(6;0), C(1;1). Vậy diện tích S của tam giác bằng?