Nlỗi chúng ta đã biết, gmat (Graduate Management Admission Test) là bài bác thi tiêu chuẩn nhằm review trình độ học tập vấn và kỹ năng tiếp nhận công bố của học viên khi nộp 1-1 vào các công tác học tập chuyên ngành cai quản trị sale tại những trường đại học khét tiếng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sống Việt Nam khi thu tuyển chọn vào một vài đơn vị như Canon thì bạn cũng yêu cầu trải qua môn thi Gmat. Sau đây chúng ta hãy thuộc tham khảo một đề thi Gmat giờ đồng hồ anh vào canon nhé.

Bạn đang xem: Đề thi gmat tiếng anh vào canon


*

Câu 1: A rope 40 feet long is cut inkhổng lồ two pieces. If one piece is 1 feet longer than the other, what is the length, in feet, of the shorter piece?

A. 9

B. 11

C. 1

D. 22

E . 29

Câu 2: A collection of books went on sale, và 2/3 of them were sold for $2.5 each. If none of the 36 remaining books were sold. What was the total amount received for the books that were sold?

A . $10

B . $35

C . $90

D . $60

E . $54

*

Câu 3: Bill’s school is 10 miles from his trang chủ. He travels 4 miles from school lớn football practice, and then 2 miles lớn a friend’s house. If he is then x miles from trang chính, what is the range of possible value for x?

A . 2 ≤ x ≤ 10

B . 4 ≤x ≤10

C . 4 ≤x ≤12

D . 4 ≤x ≤16

E . 6 ≤x ≤16

*

Câu 4: A factory that employs 1,000 assembly line workers pays each of these workers $5 per hour for the first 40 hour worker during a week & 1 times that rate for hour workers in excess of 40. What was the total payroll for the assembly line workers for a week in which 30 percent of them worked trăng tròn hours, 50 percent worked 40 hours, & the rest worked for 50 hours?

A . $180,000

B . $185,000

C . $190,000

D . $200,000

E . $205,000

Câu 5: One a certain road, 10 percent of the motorists exceed the posted tốc độ limit and receive sầu speeding tickets, but 20 percent of the motorists who exceed the posted speed limit do ot receive speeding tickets. What percent of the motorists on the road exceed the posted speed limit.

A . 10 (½) %

B . 12(½)%

C . 15%

D . 22%

E . 30%

*

Câu 6: What is the value of x?

1. 2x + 3y = 12

2. 5x + 7y = 29

A . Statement 1 ALONE sufficient, but statement 2 alone is not sufficient.

B . Statement 2 ALONE sufficient, but statement 1 alone is not sufficient.

C . Both statements 1 và 2 TOGETHER are sufficient, but NEITHER statement alone is sufficient.

D . EACH statement ALONE sufficient.

E . Statements 1 TOGETHER are not sufficient.

Xem thêm: Hình Ảnh Của Mc Xone Fm : Nổi Tiếng Vì Ghét, Hình Ảnh Của Mc Xone Fm

Câu 7: The average (arithmetic mean) of 10, 30 and 50 is more than the average of 20, 40?

A . 15

B . 25

C . 35

D . 45

E . 55

Câu 8: A & B are numbered between 1 and 9. What is abab/ab? (AB is a two digit number, ABAB is a 4 digit number)

A . 11

B . BAB

C . 101

D . AB

E . 100

Câu 9: If Sam were twice as old he is, he would be 40 years older than Jlặng. If Jyên is 10 year younger than Sam, how old is Sam?

A . 20

B . 30

C . 40

D . 50

E . 60

Câu 10: In how many arrangements can a teacher seat 3 girls and3 boys in a row of 6 seats if boys are khổng lồ have sầu the first, third & fifth seats?

A . 3

B . 6

C . 9

D . 36

E . 720

Câu 11: If x4 + y4 = 100 then the greatest possible value of x is between?

A . 0 & 3

B . 3 and 6

C . 6 and 9

D . 9 and 12

E . 12 & 15

Câu 12: How many multiples of 4 are there between 12 and 96, inclusive?

A . 21

B . 22

C , 23

D . 24

E . 25

Câu 13: During a certain season, a team won 80% of its first 100 games and một nửa of its remaining games. If the team won 70% of its games for the entire season, what was the total number of games that the team played?

A . 180

B . 170

C . 156

D . 150

E . 105

Câu 14: The amounts of time that three secretaries worked on a special project are in the ratio of to lớn 2 khổng lồ 5. If they worked a combined total of 112 hours, how many hours đi the secretary who worked the longest spkết thúc on the project?

A . 0

B . 70

C . 56

D . 16

E . 14

Kết

Với mẫu mã đề thi gmat giờ đồng hồ anh phổ cập trên trên đây, hiện tại đang được đông đảo người search tìm với áp dụng các ôn luyện. Hãy lắp thêm cho bạn hành trang kỹ năng và kiến thức chi tiết với khá đầy đủ duy nhất. Giúp bản thân lạc quan lao vào phòng thi cùng với bộ đề thi gmat tiếng anh vào canon tốt nhất có thể.