Đề thi học tập kì 2 môn Hóa học tập lớp 8

Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8 được ngaothe.vn đọc dành cho những em học sinh tham khảo, ôn tập, luyện đề chuẩn bị mang đến kì thi học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa được rất tốt. Chúc các em ôn tập giỏi cùng đạt hiệu quả cao vào kì thi tiếp đây.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn hóa

Các bạn học sinh có thể tìm hiểu thêm đề thi Hóa học kì 2 năm 2021 tiên tiến nhất vì ngaothe.vn biên soạn

Đề ôn thi học tập kì 2 hóa 8 năm 2021 miễn tầm giá

Tài liệu ôn tập học kì 2 hóa 8 năm 2021 


Đề kiểm soát học tập kì 2 môn hóa học 8

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Ghnghiền một trong các chữ A hoặc B, C, D nghỉ ngơi cột I với cùng 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, nghỉ ngơi cột II để có văn bản phù hợp.

Hãy khoanh tròn một trong số chữ A, B, C, D trước phương pháp chọn đúng.


Câu 2. Cho các hóa học sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, sắt, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO3.

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO3.

Câu 3. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam

B. 30 gam

C. đôi mươi gam

D. 50 gam

Câu 4. Số gam KMnO4 đề xuất dùng để làm pha chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong chống thể nghiệm là

A. 15,8 gam

B. 31,6 gam

C. 23,7 gam

D. 17,3 gam

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn tác dụng với HCl đư chiếm được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 8,96 lít

Câu 6. Nhóm những chất nào sau đây rất nhiều là bazo?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl

B. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

D. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm tín đồ ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không gian là phụ thuộc đặc điểm nào của oxi

A. Nhẹ rộng không khí

B. Tan nhiều trong nước

C. Nặng hơn ko khí

D. Khó hóa lỏng

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (1,5 điểm)

(1) Bằng phương thức hóa học nhận ra các chất khí sau: không gian, khí O2, H2, CO2.

Câu 9. (2 điểm) Hoàn thành phương trình chất hóa học sau:

(1) CH4 + O2

*
…………………….


(2)…………………

*
FeCl2

(3)……………………… → CuO (4) H2O → ……………………..

(5) .………………….. → H2SO4

(6) Al + H2SO4 → ………………..

Câu 10. (2,5 điểm)

Hòa rã trọn vẹn 13 gam Zn phản bội ứng toàn vẹn cùng với 200 dung dịch axit H2SO4. Dẫn cục bộ khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết pmùi hương trình hóa học xảy ra?

b. Tính mật độ Xác Suất của dung dịch axit H2SO4 đang dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đáp án đề kiểm soát môn Hóa học tập kì II lớp 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

A-2; B- 4; C- 5; D- 3; E- 1

234567
CCBACC

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Trích chủng loại demo cùng đánh số máy tự

Dẫn khí qua bột đồng (II) oxit nung lạnh, sau bội nghịch ứng bình như thế nào đổi màu Black quý phái đỏ là khí H2

Các khí còn sót lại không hiện tượng kỳ lạ gì dẫn tiếp qua dung dịch nước vôi trong xuất hiện thêm vẩn đục là khí O2

- Cho que đóm bao gồm tàn đỏ vào 2 bình khí O2 với không gian, bình nào cháy mang lại ngọn lửa là

Phương trình phản bội ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 2. (2 điểm)

(1) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

(2) sắt + Cl2

*
FeCl2

(3) 2Cu + O2

*
2CuO (4) 2H2O
*
2H2 + O2

(5) SO3 + H2O

*
H2SO4

(6) 2Al+ 3H2SO4

*
Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 3. (2,5 điểm)


Tđam mê khảo thêm một trong những đề thi khác 

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2 cùng 1% là khá nước.

B. 21% O2, 78% N2 cùng 1% là các khí không giống.

C. 21% O2, 78% N2 với 1% là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất làm sao tiếp sau đây mọi là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những hóa học như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

Xem thêm: Mỹ Nhân Hoa Ngữ Và Những Bộ Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay 2014

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO.

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO.

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 4. Phản ứng chất hóa học làm sao sau đây chưa hẳn là phản bội ứng thế?

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lkhông nhiều khí hidro (đktc) trong oxi?

A. 3,6 g B. 7,2 g C. 1,8 g D. 14,4 g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng bớt vì:

A. càng lên rất cao không gian càng loãng.

B. oxi là hóa học khí không màu ko mùi.

C. oxi nặng trĩu rộng không gian.

D. oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình cất 10g oxi. Sau phản nghịch ứng hóa học như thế nào còn dư, vị sao?

A. Oxi vày 6,2g photpho phản bội ứng đầy đủ cùng với 4g oxi.

B. Oxi bởi vì 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 2g oxi.

C. Hai hóa học vừa hết vì chưng 6,2g photpho phản ứng toàn vẹn với 10g oxi.

D. Photpho bởi ta thấy tỉ lệ thành phần số mol giữa đề bài và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận ra các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, điện phân

B. Quỳ tím, sục khí CO2

C. Quỳ tím

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH tất cả vào 200g hỗn hợp NaOH 15%.


A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong số đó gồm phối hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

B. 600 ml

C. 150 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al công dụng với hỗn hợp HCl bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Dẫn toàn thể lượng khí nhận được qua CuO nung rét.

a. Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng xảy ra. Tính khối lượng muối bột chiếm được sau phản bội ứng.

b. Tính khối lượng Cu nhận được sau làm phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản bội ứng toàn vẹn cùng với 100 ml dung dịch axit HCl.

a. Tính thể tích khí hidro thu được sống điều kiện tiêu chuẩn?

b. Tính mật độ mol của hỗn hợp muối bột thu được sau bội phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, Phường = 31)

Hướng dẫn giải đề thi hóa 8 học tập kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm ( 5 điểm) 0,5 đ/1 câu

12345678910
BCDCACDCBA

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(2,5 điểm)

a.

nAl = 0,2 mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl= n AlCl3= 0,2 mol

=> m AlCl3 = 0,2 x(27 + 35,5 x 3) = 26,7 gam

b. CuO + H2

*
Cu + H2O

n H2 = 0,3 mol => nCu= 0,3 mol

mCu = 0,3 x 64 = 19,2 g

0,25

0,25

0,75

0,25

0,5

0,5

Câu 2

(2,5 điểm)

a.

nZn = 0,1 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nZn= n H2 = 0,1 mol =>V H2= 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

b.

n ZnCl2 = nH2 = 0,1 mol

CM = n/V= 0,1/0,1= 1M

0,25

0,5

0,75

0,25

0,75

...................................

ngaothe.vn sẽ ra mắt tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8, cùng với cấu tạo đề thi hóa học kì 2 lớp 8 bám sát nội dung ôn tập học kì 2 Nội dung câu hỏi gồm câu trắc nghiệm và từ luận, giúp Review năng lực học hành môn Hóa học tập 8 của những em. Chúc những em thi tốt

Trên phía trên ngaothe.vn là Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8. Để bao gồm tác dụng cao hơn nữa vào tiếp thu kiến thức, ngaothe.vn xin giới thiệu cho tới các bạn học viên tài liệu Giải bài xích tập Toán 8, Giải bài xích tập Vật Lí 8, Giải bài xích tập Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học hành lớp 8 nhưng ngaothe.vn tổng vừa lòng cùng đăng tải.