Bạn đang xem: Định luật bảo toàn nguyên tố

*
sở hữu xuống (3)
Bài 1: Đốt cháy trọn vẹn m g hỗn hợp X bao gồm ( CH4, C2H4, C2H2) nhận được 35,2 g CO2 và 25,2 g H2O. Tính m?
*
Bài 4
: Cho 0,845 g hỗn hợp bột Mg, sắt, Zn vào dd HCl dư với lắc cho tới Lúc phản bội ứng chấm dứt thấy bay ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng rồi nung khan vào chân không thì chiếm được bao nhiêu g hóa học rắn.
*
Bài 5
: Đốt cháy trọn vẹn m g các thành phần hỗn hợp X gồm 2 chất chỉ cất C với H bắt buộc dùng hết 6,16 lit O2 (đktc) chiếm được 6,6 g CO2. Tính m?Giải:
*
Bài 6
: 4,64 g hỗn hợp X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 công dụng hoàn toản cùng với 160 ml dd HCl 1M. Nếu khử trọn vẹn 1,16 g X bằng CO dư nghỉ ngơi t cao thì nhận được từng nào g Fe?Giải
*
Dạng 7
: Dạng bài bác tập sử dụng phương pháp khối lượng mol trung bìnhPhương pháp vừa phải chỉ áp dụng cho bài toán các thành phần hỗn hợp những chấtGiá trị mức độ vừa phải dùng để biện luận tìm ra NTK hoặc PTKKhối lượng mol mức độ vừa phải là khối lượng của 1 mol chất
*
Bài 1: Hòa chảy trọn vẹn 4,68 g tất cả hổn hợp muối cac bo nat của 2 kim loại X với Y tiếp nối trong đội IIA vào dd HCl thu được một,12 lit CO2 (đktc). Xác định 2 kyên loại
*
Bài 2
: Hỗn phù hợp X bao gồm 2 sắt kẽm kim loại kiềm M, N ở kế tiếp nhau. Lấy 6,2 g X phối hợp trọn vẹn vào nước chiếm được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định M,NGiải: call A đại diện thay mặt đến 2 kim loại M, N
*
Bài 3
: Có một tất cả hổn hợp có ACO3 và BCO3 ( A,B là 2 sắt kẽm kim loại hóa trị II)Hòa tung hết m g tất cả hổn hợp này đề nghị cần sử dụng 300 ml dd HCl 1M. Sau phản bội ứng nhận được V lit CO2(đktc) và dd A. Cô cạn dd A chiếm được 30,1 g muối khamãng cầu, Xác định mb, Tìm V
*
Bài 4
: A,B là 2 kim loại bao gồm thuộc hóa trị II. Oxi hóa trọn vẹn 8 g hai kim loại này thu được tất cả hổn hợp nhị oxit tương xứng.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Đồng Hồ Đeo Tay Đắt Nhất Việt Nam Và Đắt Nhất Thế Giới

Hòa chảy không còn nhị oxit bên trên nên 150 ml dd HCl 1M, sau bội nghịch ứng nhận được dd chứa hai muối hạt. Cho NaOH vào dd muối bột này thì nhận được kết tủa cực to nặng trĩu m (g) có hai hidroxit kim loại.a, Viết các ptpư xẩy rab, Xác định m
*