Đời từ muôn thungơi nghỉ, giờ đồng hồ mưa bao gồm vui bao giờ!Cthị xã lòng tôi đề cập, bí quyết hiện nay đã tía mùa mưa.Tôi mang toàn bộ tlặng nồng trao cho một bạn, nguyện tròn thương tròn ghi nhớ.Nàng là trinc thiếu phụ tóc buông kín song vai nhỏ.Một làn môi đỏ, mắt chưa vướng đau bởi vì ai.Chân son, gót bé dại đi tìm kiếm hương thơm phấn mang lại đời. Trời xanh sẽ an bài bác.Yêu nhau nlỗi bướm say hoa. Đẹp nlỗi ước mộng vừa rồi hết năm đầu.Năm sau, mưa gió nhìn nhau, phụ nữ vẫn quên dần dần xa tình năm đồ vật bố.Nhìn ttách mưa đổ, thấy đau buốt cơn u hoài.Tình là hoa nngơi nghỉ thắm tươi kia tuy nhiên rồi pnhị.Lúc xưa ví như chẳng mang tình chôn lòng trung tâm hồn, thì nay bao gồm đâu buồn!

Bạn đang xem: Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hoa Khôi Nam Em Hoa Hậu Trái Đất Một Cách Đáng Tiếc? Nam Em Xin Lỗi Vì Chỉ Xếp Thứ 5 Hoa Hậu Trái Đất

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.