Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Star

*

Trong thời điểm này tuổi anh cấp rưỡi tuổi em. Cách trên đây 6 năm, tuổi anh vội 2lần tuổi em. Hỏi bây chừ anh từng nào tuổi


*

hien ni tuoi anh gap ruoi tuoi em cach day 6 phái mạnh tuoi anh gap 2 lan tuoi em. hoi hien ni anh bao nhieu tuoi?


*

hien nay tuoi anh gap ruoi tuoi em cach day 6 nam giới, tuoi anh gap 2 lan tuoi em hoi hien ni anh bao nhieu tuoi?


hien nay tuoi anh gap ruoi tuoi em cach day 6 nam tuoi anh gap 2 lan tuoi em hoi hien ni anh bao nhieu tuoi


Hiện nay anh vội rưỡi tuổi em tức là tuổi anh bởi 3/2 tuổi em với bởi 3/1 hiệu số tuổi anh với tuổi em.

Cách trên đây 6 năm tuổi anh gấp đôi tuổi em tốt bằng 2/1 tuổi em cùng bởi 2/1 hiệu tuổi anh và tuổi em.

Tỉ số tuổi anh hiện thời cùng tuổi anh từ thời điểm cách đó 6 năm là: 2/1 : 3/1 = 2/3

Ta gồm sơ đồ:

Tuổi anh hiện nay: !______!______!______!

Tuổi anh cách đó 6 năm: !______!______!(hiệu 6 năm)

Tuổi anh bây giờ là: 6 : (3-2) x 3 = 18 tuổi


Xem thêm: Liên Kết Các Câu Trong Bài Bằng Từ Ngữ Nối Trang 97, Liên Kết Câu Bằng Từ Ngữ Nối

hien ni tuoi anh gap ruoi tuoi em . cach day 6 phái nam tuoi anh gap 2 lan tuoi em . hoi hien nay anh bao nhieu tuoi ?


Mình chỉ biết toàn bô tuổi nhị anh em hiện nay naylà 50 tuổithôi vị ở vào câu hỏi tương tự như mình thấynhị anh em tất cả tổng thể tuổi là 50 .

Quý Khách trường đoản cú tính tuổi anh nha !


hien nay tuoi em gap ruoi tuoi em cach day 6 phái nam tuoi anh gap 2 lan tuoi em hoi hien ni anh bao nhieu tuoi


Hien nay tuoi anh gap ruoi toi em. Cach day 6 phái mạnh tuoi anh gap 2 lan tuoi em. Hoi hien nay anh bao nhieu tuoi ?


hien ni tuoi anh gap ruoi tuoi em cach day 6 nam tuoi anh gap 2 lan tuoi em . hoi hien ni anh bao nhieu tuoi


gọi tuổi anh , em hiện thời là a,b

Ta có:

a=1,5 x b

a-6= 6 x( b-6 )

=> a-6 = b x 6 -36

=> a=b x 6 -30

=> a=1,5 xb = bx6 - 30

=> bx6 - 1,5 x b -30=0

=> bx4,5 =30

=> b= 20/3 :(( ko ra


hien tai tuoi anh gap ruoi tuoi em . Cach day 6 phái mạnh tuoi anh gap 2 lan tuoi em . Hoi hien nay anh bao nhieu tuoi


hien ni tuoi anh gap ruoi tuoi em cach day 6 nam tuoi anhgap 2 lan tuoi em hoi hien ni anh bao nhieu tuoi


hien ni anh gap ruoi tuoi em .cach day 6 phái nam tuoi anh gap 2 lan tuoi em.Hoi hien ni anh bao nhieu tuoi?