Hai trái cầu nhỏ dại kiểu như nhau, thuộc khối lượng m = 0,2 kg, được treo trên và một điểm bằng nhì gai tơ mảnh lâu năm 0,5 m. Khi mỗi quả cầu tích điện q tương đồng, bọn chúng tách nhau ra một khoảng chừng r = 5 centimet. Lấy g = 10 m/s2. Xác định độ phệ của q


A.

Bạn đang xem: Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây

*
C.


B.

*
C.


C.

*
C.


D.

*
C.

Xem thêm: Ăn Ô Mai Có Béo Không - Ăn Một Miếng Cũng Gây Béo: Rất Nhiều Đường Mỡ


Cho hai quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ dại, kiểu như nhau, tích năng lượng điện và phương pháp nhau 10 centimet thì bọn chúng hút ít nhau một lực bằng 5,4 N. Cho bọn chúng xúc tiếp cùng nhau rồi bóc bọn chúng ra đến khoảng cách nhỏng cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng 5,625 N. Tính số electron đang hội đàm sau thời điểm cho tiếp tục xúc với nhau


A.

*


Hai quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ dại, đồng nhất nhau, đựng các năng lượng điện cùng dấu q1 và q2, được treo vào tầm thường một điểm O bằng nhì tua dây chỉ mhình họa, ko dãn, nhiều năm đều bằng nhau. Hai quả cầu đẩy nhau và góc thân hai dây treo bởi

*
Choa nhị trái cầu tiếp xúc cùng nhau, rồi thả ra thì bọn chúng đẩy nhau táo tợn rộng và góc thân nhì dây treo hiện thời là
*
Tỉ số
*
rất có thể là