Ngày qua, từ biệt đất bà mẹ cơ mà đi.Vì nghe tình quê tình nước song bề. Nước phân chia hai tuyến đường nước chưa về, xót tmùi hương cho tất cả những người lỡ câu thề. Lên mặt đường tự ly, hỏi lòng bản thân lưu luyến gì?Mẹ ơi! Chỉ còn khu đất người mẹ cơ mà thôi.Để con còn đi giữ giàng cho đời.Đã sở hữu trong lòng kiếp con bạn cần thương nhau hoài chớ quên lời.Mong một mai sau chan hòa đất bà bầu niềm vui.Hò ơi!... Ơi à à ơi!...Mẹ thương nhỏ ra cầu Ái TửVợ trông ck lên núi Vọng Phu.Chiều chiều, chiều chiều trông về biên quần thể,lòng căm hờn ân oán quân địch. Ơi à!... À ơi!... À à ơi!...Chiều ni lối về khu đất mẹ là trên đây. Đường xưa còn ấp ôm nhẵn trăng nhỏ. Có nghe tối trường tiếng ru hời?Có nghe đêm ngôi trường tiếng ai cười?Suối lệ sum vầy giữa lòng đất người mẹ triền miên!


Bạn đang xem: Lối về đất mẹ


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim Chàng Trai Vườn Nho Tập 5, Phim Hàn Quốc

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.