Đã biết em vô tình mà lại lòng anh vẫn yêu Đã biết em ghẻ lạnh mà lại anh vẫn ghi nhớ thương Đã biết Khi yêu thương ai lòng này có đắng cay Đã trót có trong thâm tâm một hình bóng hình ai. Phố vắng vẻ đêm khuya tàn, lạnh nhạt lê bước hoang Sóng gió qua bao lần còn hoài ý muốn nắm nhân Những cơ hội em bên anh mà hồn em vắng tanh xa Những time xa nhau chừng lòng cành thêm khổ cực. Sao mùa xuân không tới khi đông tàn Sao hồn ta nhỏng dòng lá thu vàng Kiếp đơn độc chập chờn buông Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta. Ôi còn đâu tích tắc yêu thuở đầu Cung lũ xưa vương vít mối tơ sầu Nhớ chăng em lời thề xưa Ai nỡ vô tình đành lià xa bến mơ. Đã biết em vô tình nhưng mà lòng anh vẫn yêu Đã biết em hững hờ nhưng anh vẫn ghi nhớ thương thơm Giá buốt trong tâm tứ tìm kiếm lại dấu tích xưa Bóng dáng xưa ni đâu còn chăng trong niềm mơ ước.


Bạn đang xem: Lời bài hát sao em vô tình


Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Con Chuồn Chuồn Bay Trong Nắng Sớm, Con Chuồn Chuồn Bay Trong Nắng

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.