Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi là 140 cm

*

một hình chữ nhật có chu vi bằng 140centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật, hiểu được nếu kéo dãn chiều rộng lớn thêm 1/3D rộngvàkhông thay đổi chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành hình vuông.

tất cả cả giải thuật nhé


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

140 : 2 = 70 (cm)

Nếu kéo chiều rộng lớn thêm(frac13)chiều rộng lớn cùng không thay đổi chiều dài hình chữ nhật thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn. Như vậy chiều rộng bằng(frac34)chiều lâu năm.

Chiều rộng hình chữ nhật là:

70 : (3 + 4) x 3 = 30 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

70 - 30 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Đáp số: 1200 cm2


*

một hình chữ nhật gồm chu vi 140centimet. tính diện tích S hình chữ nhật hiểu được nếu như kéo dãn dài chiều rộng thêm 1/3 với không thay đổi chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông?


Xem thêm: Các Đội Hình Trong Fifa Online 3, Bài Viết Phân Tích Đội

1 hình chữ nhật tất cả chu vi 140centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật, biết rằng nếukéo dãn dài chiều rộng với giữ nguyên chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông


Một hình chữ nhật có chu vi là 140m. Tính diện tích hình chữ nhật hiểu được giả dụ kéo chiều rộng thêm 1/3D rộng lớn và không thay đổi chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn. Tính diện tích hình chữ nhật


Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 140 centimet. Tính diện tích hình chữ nhật biết rằng nếu kéo dãn dài chiều rộng thêm 1/3D rộng cùng giữ nguyên chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn ?


một hình chữ nhật tất cả chu vi là 140m . tính diện tích S hình chữ nhật đó hiểu được nếu kéo chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng lớn cùng giữ nguyên chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành hình vuông ?


Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 104 centimet.Tính diện tích S hình chữ nhật hiểu được ví như kéo chiều rộng lớn thêm 1/3D rộng cùng giữ nguyên chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành hình vuông ?


Một hình chữ nhật có chu vi là 140 m.Tính diện tích S hình chữ nhật,hiểu được trường hợp kéo thêm chiều rộng thêm1/3 chiều rộngcùng không thay đổi chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn ?

ghi nhớ viết đầy đủ lời giải


một hình chữ nhật có chu vi là 140 m tính diện tích ình chữ nhật biết rằng giả dụ kéo dài chiều rộng thêm 1/3D rộng lớn vaa giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành quyết vuông


Một hình chữ nhật có chu vi là 140m.Tính diện tích của hình chữ nhật hiểu được ví như kéo chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng lớn và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật đổi mới hình vuông vắn.