Để góp quý khách hàng thuận lợi vào Việc coi ngày tốtmon 10 năm 2016 tương tự như tiện lợi trong Việc đối chiếu các ngày trong thời điểm tháng 10/2016 với nhau. Chúng tôi sẽ Tổng đúng theo vớ cả ngày đẹp mắt vào thời điểm tháng 102016 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa tốt vào thời điểm tháng.

Trong ngôi trường thích hợp quý các bạn ko cần coi ngày tốt mon 10 năm năm nhâm thìn tuyệt xem ngày đẹp tháng 10 năm năm nhâm thìn chính vì đã gồm ý định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ vào thời điểm tháng 10, quý chúng ta vui miệng tìm tới ngày tương ứng với chọn xem cụ thể hoặc chọn hình thức Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày rõ ràng.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2016

Xem ngày giỏi tháng 11 năm 2016


Xem ngày tốt tháng 1hai năm 2016


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông báo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 10 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 10


Lịch âm

1

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


XEM NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 10


Lịch âm

2

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 10


Lịch âm

3

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 10


Lịch âm

4

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 10


Lịch âm

5

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 10


Lịch âm

6

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 10


Lịch âm

7

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 10


Lịch âm

8

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 10


Lịch âm

9

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 10


Lịch âm

10

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 10


Lịch âm

11

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 10


Lịch âm

12

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 10


Lịch âm

13

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 10


Lịch âm

14

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 10


Lịch âm

15

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 10


Lịch âm

16

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 10


Lịch âm

17

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 10


Lịch âm

18

Tháng 9


Xem thêm: Ăn Ổi Có Tác Dụng Gì ? Có Tốt Cho Sức Khỏe? Ăn Ổi Có Tốt Không

Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 10


Lịch âm

19

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 10


Lịch âm

20

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 10


Lịch âm

21

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 10


Lịch âm

22

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 10


Lịch âm

23

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 10


Lịch âm

24

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 10


Lịch âm

25

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 10


Lịch âm

26

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 10


Lịch âm

27

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 10


Lịch âm

28

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 10


Lịch âm

29

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 10


Lịch âm

30

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Mậu Tuất, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 10


Lịch âm

1

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng thích hợp ngày xuất sắc tháng 10 năm năm 2016 mà công ty chúng tôi ao ước gửi mang đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác biệt. Thế cần, Khi nắm bắt được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 10/năm 2016 thì bạn cần tra cứu: coi ngày xuất sắc vừa lòng tuổi để có công dụng chi tiết và đúng đắn tuyệt nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2022

♦Ngày tốt mon 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi mon 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày tốt mon 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022


Xem phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
20222023 2024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên ổn điện thoại có phải là đồ gia dụng phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy slặng Smartphone phần đông với đầy đủ năng lượng riêng, tùy theo đơn thân tựcủa hàng số mà Syên Smartphone hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng giỏi (Cát) tuyệt xấu(hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn slặng tử vi phong thủy giỏi mang đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng hồ hết lưu ý quẻ dịch sim tốt mang đến 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn dãy slặng phong thủyhợp tuổi thỏa mong muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên ổn nhà đạo hay giải hòa vậnhạn
*
Coi tuổi msinh sống sản phẩm, xông công ty tuổi Kỷ Dậu năm 2022 chuẩn chỉnh xác nhất!
*
Luận giải msinh sống hàng, xông nhà tuổi Mậu Thân năm 2022 đúng đắn nhất
*
Chi tiết msống sản phẩm, xông bên tuổi Đinh Mùi năm 2022 đúng đắn 99%
*
Luận tuổi mở hàng, xông nhà tuổi Bính Ngọ năm 2022 đúng mực nhất
*
Xem tuổi mngơi nghỉ hàng, xông công ty tuổi Ất Tỵ năm 2022 chi tiết, thiết yếu xác
*
Luận tuổi mnghỉ ngơi mặt hàng, xông bên tuổi Quý Mão năm 2022 đúng mực 98,88%
*
Luận mlàm việc hàng, xông đơn vị tuổi Nhâm Dần năm 2022 chi tiết, chính xác
*
Xem tuổi mnghỉ ngơi mặt hàng, tuổi xông công ty năm 2022 đến tuổi Quý Hợi #1983
*
Coi tuổi mngơi nghỉ hàng, xông công ty tuổi Nhâm Thân năm 2022 #1992 #Chi tiết
*
Luận tuổi msinh sống hàng, xông nhà tuổi Tân Mùi năm 2022 #chính xác 99%

Xem ngày giỏi xấu