Thể loại: văn minh ngôn tình, phúc hắc, tiểu bạch, thanh mai trúc mã, tkhô giòn xuân vườn trường, HE…

Số chương: 33 cmùi hương + 4 phiên ngoại

Convert: nothing_nhh (tangthuvien.com) với Vivi

Mục lục

Giới thiệu

Tiết tử

Cmùi hương 1.1Chương 1.2Cmùi hương 2.1 Chương 2.2Chương 3.1

Cmùi hương 3.2Cmùi hương 4 Cmùi hương 5 Chương 6 Chương thơm 7

Chương 8Cmùi hương 9Chương thơm 10Chương 11Phiên nước ngoài 1

Chương thơm 12 Chương 13 Cmùi hương 14Chương 15Chương 16

Chương 17.1Cmùi hương 17.2Chương thơm 18.1 Cmùi hương 18.2Cmùi hương 19

Chương thơm 20 Chương 21Chương thơm 22 Chương thơm 23Chương 24

Chương 25Chương thơm 26Chương thơm 27Cmùi hương 28Chương thơm 29Phiên nước ngoài 2

Chương thơm 30Chương 31Chương 32 Cmùi hương 33Cmùi hương 34

Phiên ngoại 3Phiên nước ngoài 4Phiên nước ngoài 5

Toàn văn uống hoàn

Ebook


Bạn đang xem: Ông xã là phúc hắc đại nhân

Share this:


Thích bài này:


Xem thêm: Truyện Tranh Thần Thoại Ai Cập, Thần Thoại Ai Cập

Thích Đang tải...

158 thoughts on “Ông làng mạc là phúc hắc đạinhân”


*
Bich Van Truong

Truyện hay ntrần