Sau Lúc làm cho Vô Thường chào bán thời hạn thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Cảm ơn cô MMOC vẫn edit bìa nhaaa

Nguồn raw: Tấn Giang

Chuyển ngữ: Dú

Độ dài: 103 cmùi hương thiết yếu văn uống + 1 phiên ngoại

Thể loại: Linh dị thần tai quái, giới vui chơi giải trí, sảng vnạp năng lượng, huyền học

Văn án:

Người sống mang đến âm phủ có tác dụng chức quan liêu nhỏ, được xưng là “Đi Vô Thường”*.

Bạn đang xem: Sau khi làm vô thường bán thời gian thì tui hot

Lan Hà lăn lộn trong giới vui chơi giải trí, dẫu vậy bởi không tồn tại “cơ” cần vẫn dậm chân mãi làm việc tuyến 38.

Hồi đầu new biết mình đề nghị làm Vô Thường chào bán thời hạn, nạp năng lượng cơm trắng địa ngục thì anh đang không đồng ý đấy, mãi đến khi phạt hiện nay ra… Ủa sao đi làm việc ngơi nghỉ âm phủ mà còn hỗ trợ bản thân hót hòn họt ngơi nghỉ thế gian vậy nhỉ?

Lan Hà: Là tôi phía trên – Tên lưu manh “độc địa” nhất âm phủ, và lưu giữ lượng nổi tốt nhất cõi trần.

Xem thêm: Xem Phim Truy Tìm Tung Tích Ảo Hd, Phim Truy Tìm Tung Tích Ảo

(*Crúc thích: Đi Vô Thường – Trong Liêu Trai Chí Dị, thi phảng phất âm ti sẽ không đúng tín đồ sống bên trên cõi tục đi làm việc âm không đúng, làm cho xong xuôi trách nhiệm thì lại trở lại dương tính thì được Hotline là “Đi Vô Thường”.)

CẤM REPOST, CHUYỂN VER.

Đọc trên wattpad trên đây.

Chương 1Chương 2Chương thơm 3
Chương 4Chương 5Chương 6
Chương thơm 7Chương 8Chương thơm 9
Chương 10Cmùi hương 11Chương 12
Cmùi hương 13Chương thơm 14Chương thơm 15
Cmùi hương 16Cmùi hương 17Cmùi hương 18
Chương 19Chương thơm 20Chương 21
Chương 22Chương 23Chương 24
Chương thơm 25Chương 26Chương 27
Chương thơm 28Chương 29Chương thơm 30
Cmùi hương 31Chương thơm 32Chương thơm 33
Chương 34Chương thơm 35Chương 36
Chương thơm 37Chương thơm 38Chương thơm 39
Cmùi hương 40Chương 41Chương 42
Cmùi hương 43Cmùi hương 44Cmùi hương 45
Chương thơm 46Chương thơm 47Chương thơm 48
Cmùi hương 49Cmùi hương 50Chương thơm 51
Chương 52Chương thơm 53Chương 54
Chương thơm 55Chương 56Chương thơm 57
Chương thơm 58Cmùi hương 59Chương 60
Chương thơm 61Cmùi hương 62Chương 63
Chương 64Chương 65Chương 66
Chương thơm 67Chương 68Cmùi hương 69
Cmùi hương 70Chương thơm 71Chương thơm 72
Chương thơm 73Chương thơm 74Chương thơm 75
Chương 76Chương thơm 77Chương 78
Chương thơm 79Chương thơm 80Chương thơm 81
Cmùi hương 82Chương thơm 83Chương 84
Cmùi hương 85Cmùi hương 86Chương 87
Chương 88Chương 89Chương 90
Cmùi hương 91Chương thơm 92Chương 93
Chương 94Chương 95Cmùi hương 96
Cmùi hương 97Cmùi hương 98Cmùi hương 99
Chương thơm 100Chương 101Chương thơm 102
Cmùi hương 103
Phiên ngoại
PN 01PN 02

Hoàn