TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI THỊTA_ Aasvogel : con kền kền , giết kên kên_ Accentor : thịt chlặng chích_ Aery : ổ chyên ổn ưng_ Albatross : chyên ổn chim báo bão lớn_ Alderney : 1 loại trườn sữa_ Alligator : cá sấu Mỹ_ Anaconda : nhỏ trăn uống Nam Mỹ_Agouti : chuột lang aguti_ Aigrtte : cò bạch
*
Từ vựng tiếng anh về những một số loại Thịt, giết lợn, giết mổ trườn, thịt kê....
B
_ Beef ball : trườn viên_ Beef : giết mổ bò_ Brisket : giết ức ( thường xuyên là bò )_ Beef tripe: Lá sách trườn hay là Khăn lông bò_ Barbecue : lợn , trườn , c ừu nướng không tính trời_ Barberque pork / char siu: giết thịt xá xíu_ Barberque duck: vịt quay_ Barberque rib / Barberque Sparerib: Sườn quay_ Barnacle goose : 1 loại ngỗng trời_ Biltong : lát thịt nạc hong gió ptương đối thô (sinh sống Nam Phi )_ Bee – eater : chyên ổn trảu_ Bittern : bé vạc_ Blachồng bird : chlặng sáo_ Bird’s nest : yến sàoC_ Chicken : giết thịt gà_ Chicken breasts : ức gà_ Chicken drumsticks : đùi gà_ Chicken legs : chân gà_ Chicken’s wings : cách gà_ Cutlet : từng miếng thịt lạng ta mỏng_ Coông chồng : con kê trống_ Cochồng capon : gà trống thiến_ Coch one de lait : heo sữa quay_ Cow : trườn dòng , bò nói chung_ Cold cuts ( US ) : giết mổ nguội_ Chinese sausage / Lap cheoung: lạp xưởngD..._ Deer : bé nai , thịt nai_ Duchồng : nhỏ vịt , giết vịt_ Dog meat : làm thịt chóF_ Fillet : giết thịt lưng_ Fish ball : cá viên
Từ vựng giết thịt về giết bò
G
_ Ground meat : giết thịt xay_ Goose / gesso : giết ngỗng_ Goat : thịt dêH_ Ham : giết thịt đùi ( heo )_ Heart : tim_ Hawk : diều hâuK_ Kidney : thậnL_ Lamb : giết cừu_ Leg of lamb : đùi cừu_ Lard : mỡ bụng heo_ Liver : ganM_ Mutton : làm thịt trừu_ Meat ball : giết thịt viênP_ Pigeon : thịt nhân tình câu_ Pigskin : da heo_ Pig’s legs : giò heo_ Pig’s tripe : dạ dày heo_ Pork : giết heo_ Pork fat : mỡ heo_ Pork side : giết ba rọi , tía chỉ_ Pork chops : sườn heo_ Pig hog : heo hoạn , heo thịtR_ Ribs : sườn ( heo , bò)_ Roast pork: thịt lợn quay_ Rabbits : giết thịt thỏS_ Sausage : lạp xưởng_ Sirloin : giết lưng_ Spareribs : xương sườn_ Steak : làm thịt bíp_ tết_ Spuab : tình nhân câu ra ràng_ Suckling pig : heo sữaT_ Tenderloin : thịt philê ( bò , heo )_ Turkey : con kê Tây_ Turtle- dove : cu đấtV_ Veal : làm thịt bê_ Venison : giết mổ naiQ_ Quail : chim cútW_ Wild boar : heo rừng_ White meat : giết mổ trắngO_ Ox : trườn thịtTừ vựng giờ anh những phần của con gà1. Breast fillet without skin: thnạp năng lượng ngực không tồn tại da2. Breast, skin-on, bone-in: ức, bao gồm xương, gồm da3. Drumette: âu cánh - phần tiếp giáp với thân (nhiều thịt)4. Drumstick: tỏi gà (phần chân sau chỉ bao gồm phần đùi tiếp cận kề thân cho đầu gối)5. Feet: chân dưới = phần cẳng chân từ trên đầu về tối trlàm việc xuống6. Forequarter (breast & wing): tỏi trước (phần cánh cắt rộng lớn vào ức)7. Gizzard: diều, mề gà8. Heart: tim9. Inner fillet: thăn uống trong10. Leg quarter with bachồng bone: chân sau trên = drumstiông xã giảm rộng cung ứng thân11. Liver: gan12. Mid-joint-wing: giữa cánh13. Neck: cổ14. Tail : phao đồn câu - cho những tín vật mê say mập ngậy15. Thigh: miếng mạng sườn16.


Bạn đang xem: Thịt ba chỉ tiếng anh là gì


Xem thêm:

Whole leg: nguyên chân (chân sau có cả phần tiếp ngay cạnh thân)17. Wing tip: đầu cánhBạn gồm biết An Cung Trúc Hoàn chữa tai đổi thay huyết mạch óc tốt nhất không?Từ vựng giờ đồng hồ anh những nhiều loại thực phđộ ẩm cùng gia vị
loaf of bread /ləʊf əv bred/ - ổ bánh mì(1) slice /slaɪs/ - lát, miếng(2) crumb /krʌm/ - mẩu, mảnh vụnflour /flaʊəʳ/ - bộtrice /raɪs/ - gạo, cơmnoodles /ˈnuː.dļz/ - mì, phởpasta /ˈpæs.tə/ - mì ống, mì sợisoup /suːp/ - xúp, canh, cháomilk /mɪlk/ - sữabutter /ˈbʌt.əʳ/ - bơcheese /tʃiːz/ - phó-mát(1) nuts /nʌts/ - các nhiều loại hạt(2) peanut /ˈpiː.nʌt/ - củ lạc(3) almond /ˈɑː.mənd/ - trái hạnh(4) pecan /piːˈkæn/ - quả hồ đàoroll /rəʊl/ - ổ bánh mỳ nhỏcereal /ˈsɪə.ri.əl/ - ngũ cốcpancake /ˈpæn.keɪks/ - bánh kếp(1) syrup /ˈsɪr.əp/ - xi rômuffin /ˈmʌf.ɪn/ - bánh nướng xốppeanut butter /ˈpiː.nʌt ˈbʌt.əʳ/ - bơ lạcbiscuit /ˈbɪs.kɪt/ - bánh quysteak /steɪk/ - từng miếng thịt (hay cá) nướng(1) beef /biːf/ - làm thịt bò(1) meat /miːt/ - thịt(2) pork /pɔːk/ - giết lợn(3) sausage /ˈsɒs.ɪdʒ/ - xúc xích(4) drumstiông xã /ˈdrʌm.stɪk/ - đùi gà(5) đắm say /hæm/ - bắp, đùi lợn muối(6) babé /ˈbeɪ.kən/ - thịt lợn xông khói(7) grease /griːs/ - mỡ(1) egg /eg/ - trứng(2) fried egg /fraɪd eg/ - trứng rán(3) yolk /jəʊk/ - lòng đỏ trứng(4) Trắng /waɪt/ - lòng trắng trứng(5) hard boiled egg /hɑːd bɔɪld eg/ - trứng đã luộc(6) scramble eggs /ˈskræm.bļ egs/ -(7) egg shell /eg ʃel/ - vỏ trứng(8) omelette /ˈɒm.lət/ - trứng bác(9) carton of eggs /ˈkɑː.tən əv egs/ - khay trứng(1) fast food /fɑːst fuːd/ - đồ ăn nhanh(2) bun /bʌn/ - bánh bao nhân nho(3) patty /ˈpæt.i/- miếng chả nhỏ(4) hamburger /ˈhæmˌbɜː.gəʳ/ - bánh kẹp(5) French fries /frentʃ fraɪz/ - Khoai phong tây cừu hình dạng Pháp(6) hotdog /ˈhɒt.dɒg/ - xúc xích rét để kẹp vào bánh mì(7) wiener /ˈwiː.nəʳ/ - lạp xườngcoke /kəʊk/ - coca-colasoft drink /sɒft drɪŋk/ - nước ngọt(1) condiments /ˈkɒn.dɪ.mənts/ - đồ vật gia vị(2) ketchup /ˈketʃ.ʌp/ - nước nóng cà chua nấm(3) mustard /ˈmʌs.təd/ - mù tạc(4) mayonnaise /ˌmeɪ.əˈneɪz/ - nước nóng mayonne(5) pickle /ˈpɪk.ļ/ - củ quả giầmpopsicle /ˈpɒp.sɪ.kļ/ - kem que(1) crust /krʌst/ - vỏ bánh(2) pizza /ˈpiːt.sə/ - bánh pizza(3) sandwich /ˈsænd.wɪdʒ/ - bánh kẹp(4) potakhổng lồ chip /pəˈteɪ.təʊ tʃɪp/ - quả cà chua chiênsugar /ˈʃʊg.əʳ/ - đường(1) sugar cube /ˈʃʊg.əʳ kjuːb/ - viên đườngice cream /aɪs kriːm/ - kem(1) cone /kəʊn/ - vỏ (ốc quế) popcorn /ˈpɒp.kɔːn/- ngô rangpie /paɪ/ - bánh nướnghoney /ˈhʌn.i/ - mật ongcake /keɪk/ - bánh(1) icing /ˈaɪ.sɪŋ/- lớp kem phủcookie /ˈkʊk.i/ - bánh quycupcake /ˈkʌp.keɪk/ - bánh nướng nhỏdonut /ˈdəʊ.nʌt/ - bánh ránsundae /ˈsʌn.deɪ/ - kem mứtgum /gʌm/ - kẹo cao su(1) candy /ˈkæn.di/ - kẹo(2) lollipop /ˈlɒl.i.pɒp/ - kẹo que(3) chocolate /ˈtʃɒk.lət/ - kẹo socolaTừ vựng tiếng anh về các nhiều loại giết với thực phẩm