*
đã xử lý...
*

Niên học: --Chọn--2009 - 20102010 - 20112011 - 20122012 - 20132013 - 2014năm trước - 20152015 - 20162016 - 20172017 - 20182018 - 20192019 - 202020đôi mươi - 2021 Học kì: --Chọn---12 Khoa: --Chọn--Trung trung ương vấp ngã túc THPTKỹ thuật - Công nghệTin học tập - Ngôn ngữNông - Lâm - Thực phẩmXây dựng - Thủy lợiSư phạm - Xã hộiSư phạm dạy nghềNormal Khoá: --Chọn--Trung cấp cho 3 năm 2009 - 2012Trung cung cấp 2 năm 2009 - 2011Cao đẳng 2009-2012Trung cung cấp nghề 3 năm năm 2016 - 2019Cao đẳng nghề năm 2016 - 2019Trung cung cấp 3 năm 2010 - 2013Trung cấp 2 năm 2010 - 2012Cao đẳng 2010-2013Trung cấp cho 3 năm 2011 - 2014Cao đẳng 2011-2014Cao đẳng Liên thông 2012 - 2014Trung cấp 3 năm 2012 - 1015Cao đẳng 2012-2015Cao đẳng Liên thông 2013-2016Trung cung cấp 3 năm trước đó - 2016Cao đẳng 2013-2016Trung cung cấp 3 năm năm trước - 2017Cao đẳng nghề 2014 -2017Trung cung cấp nghề 3 năm 2015 - 2018Cao đẳng nghề 3 năm 2015 - 2018Cao đẳng 03 năm 2017 - 2020Trung cấp cho 03 năm 2017 - 2020Cao đẳng 2018 - 2021Trung cung cấp 1.5 năm (2018 - 2020)Trung cung cấp 1.5 năm (2017 - 2019)Trung cung cấp 02 năm (2020-2022)Cao đẳng 3 năm (2019-2022)Trung cung cấp 1.5 năm (2019-2021)Trung cấp 222 (năm học 20đôi mươi - 2022)Cao đẳng 03 năm (2020-2023)Liên thông Cao đẳng nghề năm trước - 2016Vnạp năng lượng hóa (2017-2020)Văn uống Hóa (2018-2021)Văn uống hóa (2019 - 2022) Lớp học: --Chọn--Lớp 12A-2019Lớp 12B-2019Lớp 12C-2019Lớp 12D-2019Lớp 12E-2019Lớp 12F-2019Lớp 12A5 - 2020Lớp 12A6-2020Lớp 12A7-2020Lớp 12A8-2020Lớp 12A9-2020Lớp 12C-2019Lớp 12G-2019Lớp 11A-2019Lớp 11B-2019Lớp 11C-2019Lớp 11D-2019Lớp 11E-2019Lớp 11F-2019Tcông nhân Công nghệ xe hơi 16TCN Điện tử công nghiệp 16Tcông nhân Hàn 16TCN Kỹ thuật lắp ráp năng lượng điện cùng điều khiển và tinh chỉnh vào công nghiệp 16CĐN Công nghệ ô tô 16CĐN Kỹ thuật đính năng lượng điện cùng ĐK trong công nhân 16CĐN Công nghệ Ô Tô 12A(ra trường)CĐN Công nghệ Ô sơn 12B(ra trường )Tcông nhân Công nghệ Ô Tô 13Tcông nhân Điện 13TCN Hàn 13ATcông nhân KT thiết bị nông nghiệp & trồng trọt 13TCN Xây dựng 13CĐN công nhân Ô TÔ 13CĐN Điện 13Tcông nhân KT lắp ráp năng lượng điện cùng ĐK vào công nhân 14Tcông nhân Công nghệ ô tô 14Tcông nhân KT Hàn 14Tcông nhân Kỹ thuật thứ nông nghiệp trồng trọt 14Tcông nhân xây đắp 14Cao đẳng nghề chuyên môn xây cất 14CĐN technology ô tô 14 BCĐN Công nghệ xe hơi 14ACĐN KT lắp đặt Điện 14TCN KT LĐ Điện với tinh chỉnh và điều khiển trong công nhân 15TCN Kỹ thuật xây dựng 15Trung cung cấp nghề technology xe hơi 15Trung cấp nghề hàn 15CĐN Công nghệ ô tô 15CĐN KTLĐ và ĐKĐT công nghiệp 15Cao đẳng nghề technology Ô Tô 17ACĐN Công nghệ xe hơi 17BCao đẳng Công nghệ xe hơi 18ACao đẳng Công nghệ xe hơi 18BCao đẳng Kỹ thuật lắp ráp điện cùng điều khiển và tinh chỉnh trong công nghiệp 18trung cấp cho Công nghệ Ô Tô 18ATrung Cấp Công nghệ ô tô 18BTrung cung cấp Điện tử công nghiệp 18Trung cung cấp Hàn 18Trung cấp cho Kỹ thuật lắp ráp điện cùng điều khiển và tinh chỉnh trong công nghiệp 18TCN Công nghệ Ô Tô 17ATcông nhân Công nghệ Ô Tô 17BTCN Điện tử Công Nghiệp 17TCN Kỹ thuật lắp ráp điện với điều khiển trong công nghiệp 17Trung cấp cho nghề Hàn 17TC KTLĐ Điện trăng tròn (Ea Sup)Trung cấp cho Công nghệ ô tô 20ATrung cấp technology ô tô 20BTrung cung cấp Điện công nghiệp 20Trung cấp Điện tử Công nghiệp 20Trung cung cấp Hàn 20CĐ Công nghệ xe hơi 19TC Công nghệ ô tô 19ATC Công nghệ xe hơi 19BTC Điện công nghiệp 19TC Điện tử 19TC Hàn 19TC KTLĐ Điện 19 (Easup)Cao đẳng Công nghệ Ô tô 20CĐ KTLĐ Điện 20Tcông nhân Công nghệ thông tin(ƯDPM) 16CĐN Công nghệ ban bố 16Tcông nhân Công nghệ công bố 12A( ra trường )Tcông nhân Điện tử công nghiệp 12A ( ra ngôi trường )Tcông nhân Kế toán thù công ty lớn 12A( ra trường)TCN Văn uống thỏng hành chủ yếu 12(ra trường)Tcông nhân Công nghệ công bố 13TCN Sửa chữa laptop 13Tcông nhân Văn thỏng hành thiết yếu 13CĐN Công nghệ đọc tin 13ATCn Công nghệ biết tin 14Tcông nhân Điện tử công nghiệp 14TCN Vnạp năng lượng tlỗi hành chính 14CĐN Công nghệ công bố 14TCN Điện tử công nghiệp 15TCN Kế toán thù công ty 15Trung cấp nghề công nghệ lên tiếng 15Trung cấp cho nghề văn thư hành thiết yếu 15CĐN Công nghệ đọc tin 15TC Văn Thỏng Hành Chính 17Cao đẳng Công nghệ thông tin 18Trung Cấp Công nghệ ban bố 18Tcông nhân Công nghệ đọc tin 17ATcông nhân Công nghệ biết tin 17BTrung cấp cho Công nghệ ban bố 20TC công nghệ thông tin 19Trung cấp CNTT UDPM 1CĐ công nghệ thông tin 20TCN Chế đổi mới cà phê - Ca cao 16TCN Chế vươn lên là món ăn 16Tcông nhân Khuyến nông lâm 16TCN Trúc y 16CĐN Bảo vệ thực đồ vật 16CĐN Thú y 16ACĐN Trúc Y 16BTcông nhân Khuyến nông 12ATcông nhân Trúc Y 12ACĐN Lâm Sinc 12ACĐN Trúc y 12ATCN Bảo vệ thực đồ dùng 13TCN Khuyến nông lâm 13Tcông nhân Lâm Sinh 13Tcông nhân Thụ Y 13CĐN Bảo vệ thực thiết bị 13CĐN Lâm Sinh 13CĐN Thụ Y 13TCN Khuyến Nông lâm 14 ( TY, BVTV, KNL, LS)CĐN Bảo vệ thực đồ gia dụng 14CĐN Lâm Sinh 14CĐN Thú Y 14ACĐN Thú y 14BTcông nhân Khuyến nông lâm 15Trung cấp nghề trúc y 15Cao đẳng nghề thú y 15ACao đẳng nghề Trúc Y 15BCĐN Bảo vệ thực vật dụng 15CĐN Bảo vệ thực thứ 17CĐN THÚ Y 17ACĐN Thụ y 17BCao đẳng Bảo vệ thực đồ vật 18Cao đẳng Thú Y 18ACao đẳng Thụ Y 18BTrung cấp cho Chế biến hóa cafe - ca cao 18Trung cấp Kỹ thuật chế biến món nạp năng lượng 18Trung cấp Thụ Y 18Tcông nhân Chế biến chuyển món ăn uống 17Tcông nhân Khuyến nông lâm 17TCN Trúc y 17Trung cấp cho bào chế cafe ca cao 17TC CBMA 20BTrung cung cấp Kỹ thuật bào chế món nạp năng lượng 20ATrung cung cấp Trúc y 20CĐ Thụ y 19ACĐ Thụ y 19BTC Chế phát triển thành món ăn uống 19TC Trúc y 19Cao đẳng Thú y trăng tròn ACao đẳng Trúc Y trăng tròn BCĐ BVTV 20TCN Gia công thiết kế sản phẩm mộc 16TCN Kỹ thuật phát hành 16Tcông nhân Chế vươn lên là cafe - Ca cao 13Tcông nhân Gia công và xây dựng thành phầm mộc 13TCN Chế trở nên cà phê - Ca cao 14TCN Gia công và kiến tạo thành phầm mộc 14TCN Chế thay đổi cafe ca cao 15Tcông nhân Gia công cùng xây cất sản phẩm mộc 15Trung cung cấp Gia công với xây dựng thành phầm mộc 18Trung cấp cho Kỹ thuật kiến thiết 18Trung cấp gia công kiến thiết thành phầm mộc 17Trung cấp cho tạo ra 17Trung cấp cho Kỹ thuật Xây dựng 20TC GCTKSP. Mộc 19TC Xây dựng 19TC XD 19B (Easup)TCN May thời trang 16TCN Văn uống thỏng hành chủ yếu 16CĐN May thời trang và năng động 16CĐN May thời trang và năng động 12A ( ra trường )TCN Kỹ thuật chế tao món nạp năng lượng 12A (ra trường)Tcông nhân Kỹ thuật chạm trổ mộc 12A ( ra ngôi trường )TCN May năng động 12A (ra ngôi trường )TCN May thời trang 12B ( ra trường )Cao đẳng Liên thông May 13 ( ra ngôi trường )TCN Chế biến đổi món ăn uống 13TCN May Thời trang 13ATCN May thời trang và năng động 13Btest2Tcông nhân Chế phát triển thành món ăn uống 14Tcông nhân Điêu tương khắc gỗ 14TCN May năng động 14ATCN May thời trang và năng động 14BCao đẳng nghề may với kiến tạo thời trang và năng động 14Trung cấp cho nghề sản xuất món nạp năng lượng 15Trung cung cấp nghề may thời trang và năng động 15ATrung cung cấp nghề may thời trang 15BCĐN May thời trang 15CĐ May thời trang 17Cao đẳng May thời trang 18Trung cung cấp Kế tân oán doanh nghiệp lớn 18Trung cung cấp May thời trang 18ATrung cấp cho May năng động 18BTCN May thời trang và năng động 17ATcông nhân May năng động 17BTrung cung cấp kế toán 17Trung cấp May Thời trang 20ATrung cấp cho May thời trang và năng động 20BTC May năng động 19ATC May thời trang và năng động 19BTC May năng động 19C (Easup)CĐ May thời trang và năng động 20CĐN LT May thời trang và năng động 14