*

Tổng số đo chiều nhiều năm của ba tấm vải là 224 m . Nếu giảm 3/7 tnóng vải thứ nhất , 1 tháng 5 tấm vải vóc thiết bị nhị , 2/5 tnóng sản phẩm cha thì phần sót lại của ba tnóng bằng nhau . Tìm số đo của ba tnóng .

Bạn đang xem: Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m


*

phân số chỉ số m vải vóc đang cắt của tấm 1 là

1 - 3/7 = 4/7 tấm 1

phân số chỉ số m vải vóc vẫn cắt của tnóng 2 là

1 - 1/5 = 4/5 tấm 2

phân số chỉ số m vải vóc sẽ giảm của tnóng 3 là

1 - 2/5 = 3/5 tấm 3

ta có

4/7 tấm = 4/5 tấm 2 = 3/5 tấm 3

12/2một tấm 1 = 12/15 tấm 2 = 12/20 tnóng 3

tnóng thứ 1 là

224 : ( 21 + 15 + 20 ) x 21 = 84m

tấm thứ hai là

224 : ( 21+15+20) x 15 = 60m

tnóng 3 là

224 - 84 - 60 = 80m


*

phân số chỉ số m vải sẽ cắt của tấm 1 là

1 - 3/7 = 4/7 tấm 1

phân số chỉ số m vải đang giảm của tnóng 2 là

1 - 1/5 = 4/5 tnóng 2

phân số chỉ số m vải vóc sẽ cắt của tnóng 3 là

1 - 2/5 = 3/5 tnóng 3

ta có

4/7 tnóng = 4/5 tnóng 2 = 3/5 tấm 3

12/21 tấm 1 = 12/15 tnóng 2 = 12/20 tnóng 3

tnóng thứ 1 là

224 : ( 21 + 15 + trăng tròn ) x 21 = 84m

tnóng thứ hai là

224 : ( 21+15+20) x 15 = 60m

tnóng 3 là

224 - 84 - 60 = 80m


tổng số đo chiều dài của tía tấm vải vóc là 224m. trường hợp giảm 3/7 tấm vải đầu tiên, 1 tháng 5 tấm vải vóc sản phẩm nhị, 2/5 tnóng vải vóc đồ vật cha thì phần còn sót lại của ba tấm vải vóc đều bằng nhau. tra cứu chiều lâu năm tnóng vải vóc đầu tiên.


tổng số đo chiều nhiều năm của tía tấm vải vóc là 224 trường hợp giảm 3/7 tnóng vải vóc thứ nhất 01/05 tấm vải sản phẩm hai 2/5 tnóng vải vóc vật dụng cha thì phần còn sót lại của ba tấm vải vóc cân nhau ting chieu domain authority tam vai thu nhat


Tổng số đo chiều nhiều năm của tía tấm vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải đầu tiên, 1 tháng 5 tấm vải vóc máy nhì, 2/5 tấm vải trang bị cha thì phần còn lại của cha tấm vải cân nhau. Tính chiều lâu năm mỗi tấm vải?


Tổng số đo chiều dài của bố tấm vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải thứ nhất,1 tháng 5 tấm vải thứ nhì cùng 2/5 tấm vải máy cha thì phần sót lại của cha tấm vải nhiều năm bằng nhau. Tính chiều lâu năm tấm vải vóc vật dụng nhất?


Tổng số đo chiều dài của bố tnóng vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải vóc đầu tiên,1/5 tnóng vải vóc sản phẩm nhị cùng 2/5 tấm vải vóc thiết bị cha thì phần còn sót lại của bố tấm vải nhiều năm cân nhau. Tính chiều lâu năm tấm vải trang bị nhất?


tổng số đo của cha tấm vải là 224m. Nếu giảm 3/7 tấm vải vóc thứ nhất, 1/5 tnóng vải vóc trang bị nhì cùng 2/5 tnóng vải vóc trang bị tía thì phần còn lại của tía tnóng vải dài cân nhau. tính chiều dài tấm vải vóc trước tiên .

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Phi Nhung Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp, Đời Tư Của Nữ Ca Sĩ


Tổng số đo chiều lâu năm 3 tấm vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tnóng vải thứ nhất, 1 tháng 5 tnóng vải vóc máy nhị cùng 2/5 tnóng vải vóc đồ vật tía thì phần sót lại của ba tấm tnóng vải đều bằng nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tnóng vải.


Tổng số đo chiều nhiều năm của bố tấm vải là 244m.Nếu giảm 3/7 tấm vải vóc đầu tiên,01/05 tnóng vải vóc thứ nhị cùng 2/5 tnóng vải trang bị tía thì phần còn lại của tía tấm vải vóc dài cân nhau.Tính chiều nhiều năm tấm vải vóc đầu tiên.


Tổng số đo chiều lâu năm của bố tấm vải vóc là 224m.Nếu cắt 3/7 tnóng vải đầu tiên ,01/05 tấm vải vóc máy nhì và 2/5 tấm vải vóc sản phẩm ba thì phần còn sót lại của cha tnóng vải dài cân nhau.Tính chiều lâu năm tấm vải đầu tiên.