Editor: duong lieuLục Trăn uống tại một bên cười cợt đến rất đáng yêu, Đường Bạch Dạ nhớ tới Hạ Tkhô nóng tươi mỉm cười, nhì bạn này khăng khăng bao gồm vật gì ko rõ, không quan hệ nam nữ huyết tộc, cố làm sao cười cợt cho đáng yêu như nhau, thiệt gồm tướng vợ ck.Hạ báu vật biết Đường Bạch Dạ còn xử lý án mưu gần cạnh của Hạ Thần Hi, trong thời điểm tạm thời còn chưa có phương án quay trở về.Bây giờ thời cuộc loàn, các vị trí lực lượng hắc ám chú ý chăm bẳm, không ít sát thủ kiêu dũng vào thủ đô nước A, số đông là phụng mệnh fan lãnh đạo đến nhà yếu ám và mờ mịt giết lũ chúng ta, Hạ bảo vật cũng sợ hãi Đường Bạch Dạ thuộc Hạ Thần Hi chạm chán chuyện không may, căn uống dặn bọn bọn họ thời hạn này, khăng khăng nên phá lệ cẩn thận.Hạ Thần Hi bật mỉm cười, gồm một loại lỗi vị cảm, ai là đứa nhỏ, ai là cha mẹ?Bảo bối công ty cô cũng quá bận tâm, tức tốc sợ hãi đàn họ ra một vạn tốt nhất.Lấy Đường Bạch Dạ một số tiền, Hạ bảo vật thuộc Lục Trăn uống chổ chính giữa tình gần như cực tốt, hai tín đồ làm việc lại hotel cùng Hạ Thần Hi, Đường Bạch Dạ sử dụng cơm, Lục Trđám cưới, "Đường tổng, Đường môn những anh tại chỗ này không tồn tại căn cứ sao? Lại buộc phải sinh sống khách sạn."


Bạn đang xem: Truyện mẹ 17 tuổi con thiên tài cha phúc hắc

eTp7xHNxZSKEu+ZU/+XsBVFP5ZktIIbiB3YZovMA6TKFusnZtCCx3Y7a17gUZoUgeXIx4tEZR9ZqgHfj1b8VBoLCS/bhSVq7/m2BuCaAEJ1oLXE4hO/ZJEkNvkrldPS4HiDOKV7FzCndLtdvlgy+/tRVVPo509NkOi7KAYVzPI+1q7AhDrBcxeJG3PIDHJ/GtHgb0MmHlq+r1lYZGmgpRJxA4tkCezT8E7uATsd1dQjvc8CkdyFzGIL1lLLprtmdD0AeGJDgenpgIHlqGRHddfOaNoOyMDlnrRDlbNQchhYVxTj0h8VlMdgE9jPvWoRC29X4l4gvN1eYjjN6/enj4S1c/xyM7e4ZQtUDxQc49KwRMDZCCSc6iwTv5rssz6xzTqTIIZRaBWD9a9tJ1f4hHHjOYvj9jOzS8P5fEQj9/MutOGz7n369Ht/9c+/iSpE/hmWJbpBAM+rGRp9WysBNo3vKGGCAhI8YwXnZWpNgtT0CuoRPvYlz8ZvWk4QySkLor8PssKSyDJI96OJTOz7TFe27fQc/49dYljM0/Hen/jK3+JumKAY2lBlbwyDYpUqqJz51tXojLVOhEzeDZPjLPcriS02ap3canODXYAzfxybyjN0zfbui9EYlB7wYV6LxHib9Q6ptlFqXCQZWlNrWEYoEz8Cae5yB91c4vFtF4uiDu+2ZYYQQ/I/hYNSHFcdzkZ/xOVKuiDp4gvF38upN6ExJcT5zKt0jS6q5+mTQZ63qSbytplhX01nDdFk+C/Nbwq2JlKFNYL003u4o3T28mS/0A6CD30UdGS2S2DFrhYjSV0qyYq2KV7L0/EGkoJ4WzoFgcGdqAIO6KpsPOkaaYSSeuY4uqhV9q9UetpkSx+8W322dAaCAUbjD1NasL5A2tZYtv2e6rZ2aLtFdPmrJi0RuXvuwtKrPZvMB9Eo3uXCMma+9y0lM8pz1eCSoVvu7bEovHqWfQ5nJTkIZDIYGKe44ZF5CstUkvrgZ/ZmKoAgxsDuJf6c8ZlNDvFVTmmrvVzUmEF5+U6wkZd+fAPdDm373w27KXCUDsFtgUcTPZhdCO0fxfkQk5dX+APRCDzawevQr9YM2q1nYBIvcWYiLxg4yUK8fjJSZ9l50ccV00c/d3upMooVhxl8fFgvBv0v5T1WgziU8sXjsr6yXMY+5jSraHbjcj4WGjU/tT0LVKrabdbYNg4cRQmIPaBPPAFLyxfuer+nZeieVBffj0rkFOCQFgI1O3aTqxKZtsvRmLZb19QwvHK3krjxW+cJzwZe1HkW/o6j7lVTo0eHB/WBa77V1BAgNGSn4w6wQvLu58EhvKxePsAWdBP7tXbRa5rmfnReX/XYJjPXu93eHCO7B6r3Y/UIE+vNOy9t3q9sa/I1iGZN11cVacmAKxh3jmQWfUP+ejhG48JsEWaPa/E9/ig2a1HiDG0SIrsie8476563TtjSIg5lyhkVjmUqcaALFG3RQ1pBVv9dHpcZpwYQtMPKJU3VJEzXAfScJmdBoGkbtKZDG
eTp7xHP9FF6Vej8oKyGjUdIVy2YjIJ7AHOdavnta9K2B71gLfm7lwAYOSLnVs+/wMD3wf1VLU5lPqyFhz/eYfouBAEGdQrx5U7mBjozBwjAmYfNBnOieZ+FeatGic1BxsKjVYde972eTInwMWQe+5H+YT745wnGqdW3NI2aqNwYuXFPqCTnHNk+Ak7G01YnGoX6SShSfWzV41x/Y1aeW1BaTClbf/iI9SK1xTt78q7HyKgFzB/L6UIGoYyms7MxTi8sMSty2Q+I6Pp0kbQhxNSnUM0Jl/DRnrRP84wihg/mVw3kmCGFHeM/nnoNEC99cP5vxc3+jrKoXUpQ2SiEiOV2IPUzcRoDfDMZKUl0CHaBdNwfOktVvK80MNxbigvSQmCxTyXGdDMFtTvESDD/5fK+AZjk3R0Eb/KrRQFPnf8crrOm3jChnmSzmfL0/kkR+mEOrdEhAP2y/RYlWbLA1mH/KB2AI/YgZwWlykQf6bbKYdJEAWWz6qocEk4SeOz75bgkEpyIoxwemCU+WdnDWo6BuzCH+LR67VLzmf3RmJn58SZ9rs+2jDtTOWGFIpAI/9GmrFPsuicvvUjTAOAA3O25gTgU+enhd0kSnpQzcxos7jNC9qA6sG8c/xmpm1+n7PCkATaptPhpFqBADHaPABIZM0uKVldLS/frp8lGENR4WIYhhoEzY9I/u7gAADJs81o+zJ74w2Xh+xapMoOngL0xA+OoB+V45RWt2E+tLkgd5T/vq60sNK8XYKlZ0XnCSbubrG3uzKemhDKKzNJA9n8wkpymlWd/IUbpa35rhn8DRek4z1H5HzTGj7xv3jR7JK41ibGZ3QZ31qVOdJGSHZCARIn81DoFw41WF7SiRv8ZYlGobfa8MylHYFQBSYouuIjdgWuXq8YbLjwILICDC2R+TNwUeJCe3W/BGolc3uWKB0q++QjFTvJc0rO0Ajvd6ozS080ZDzAMRj5t70c5SDe44Qh0PBxxvVPZUf+Ccuk98krRV+qd00St8/EligSu5R3c3/NleU0r2Zd+PB/dIm37dgiJ9HfO25lHpC/gFJVTXTtdctsv5evkd1PWPlPgy4DuDdCmLSJXG4v+sA65jk02FGHvd2MCT1ES3d8kgfb6gy2jbHy+XB4l1w0WPo9iBYRzsQ34neTG4swdCMYC5jit31fjAgBYSKgev/sCfUuQQPmKMZ3Q2SCDb1R9Jm7fpBCtpTCtWpoba5ggiiKf5OByW/q9J3QO9t+WvD/GF4SBm6sG0oef30uaum0hJiRjMGVK/mKCilfsQfnFLp0eL/LVDjXEWGWG7RPnEerfv6sihjEWD9w+dBc64Cbb0t2IcmF4Ap0zmjOJFjbmOQIJQOfkATDYlHhhBko9picClqIliGaM61fnSKXuV4lXGssvRtCYWFNC+MeUqzDkO8AE8PcuV2mfC2c0b+9Q4EGJmou/DeLA=


Xem thêm: 7 Cách Làm Sao Để Lông Chân Không Mọc Nữa, Triệt Như Thế Nào Để Lông Chân Không Mọc Lại

Y3s633bhNlBdei2hcDhvGJCCkUzLIIZrf2dXvrqRO2xLC5ni/W0kD/YUSK5cfT9yquF/6NJOEonKaZhhwf4UqFvCQ9TpnFq7VRgRrW8CaK8mbvNAkKHWx4KCbNGt2Se+/eRAsrMqRCsc/x7FFwFdI9UYAb5wQQmMdG19Ux+mPU566yQvRzwG7xVV3P+nflyf9dLiEQJuAjU7nxoZG2g+RJDJLLXR/oRNm+Gk6cI9ZEDz55u+j2g+Vs7mYz27q4vc0MflA5P+WHphOm9qIwvfRr3WPYOzHCNnuqS0Nt7iz05cAqF4w97P4yYE9jLqSBzZJdN+DV23rAZngDPSr6h5IaPGnv1NlPQOQsKpkNLetqBcFR0Gy4R0LO9BfLiqVEPZ2rsJ+dDTBW8eD2avpqv02DuA4KLeRqLUuGsjBJ1mmzQrrcG2xGr1wwcyfBVPTY4wzO7cvREDOerHQIBW3Ek1knyCTHwJ35nnlSp0O0c0/PqbJMRURXrgZAKf3dbZ5My59NlRvCIo2xymH22Pijmboik05+KqebLpN2jgODjrX3MsBTEqZVQTv3qfAl3Ls0q2rkNsEvslq8U4WzTTsXgiNCkt5sGTpjoan8LfkFiMwC9ZDMd8cfrlWwb2gL77MxP6HibpRKptldTNMskf3H6EyytNm2BGMnhiWImxJ6vKPlGbWIpnrB/UWx/jL93OogYyk9sS4f9pxW5ki+04Fhdv8/lCvKWDKxztkSVlW3kRtM15S3MxKB5DLPTAaBEgVXCTQP3nVXk/szA1l2xW9T370Z+m2D3rTDwGTVmI0NK1g0mLXIJwk2XHGbSwLs4Sjd+2O5Gt64NrTtehpMAIu0HSxPwQItD0o1I+rVWF62HfXKinVb//m9xZH6uRW4yIlo/3b3kj7Ycr9IqGiDKTu9WLOt8+/UsY5fDtkr0Evd9svZHO3uw0kF+S8oL1eCCyHqN6ozrgv7mL0AxMUkOokJi20ckzBsWyPQmLo/CVp6gFt+vosTLOK7105C13/A4Riy0w0fo5HwNY1dA56URwqnRJWqeWEq8FJv225vuo318XcNavRNfzTsv5ZPgRgP6tnHEdA/Eo9QnPATgLSm8ue4pk1A4WcrfU2PAarUmtP52SpZm6AGzXS5nnXZHwgqFxDYnbVaHuxeTq07Kj+6cz9on+w6OiFLibwhRV14jt/ZrAJlJCUrxNGEaT1v0COl4Qh6Hpyq60r//OPWCfJ/9eE3by2+iKUgxXlYHAliRHsv/MTFD1+i4+6eS3JW6CP8JLSMy410yx16Olmq5EdSMPeLXVMjQXh1MW2S745awRjP659+q4ZgbbFMAS10Ou7G/yMfjNEMTTMtcAxVWebmAjgswAItsIs3FWUpGaXMFiZkDmtJqjz/PjTK3YKXuH51VpS2FFHtDXzbBiMVXJzDgms0y+RMiPnSyMOV5BqMguCo7hsq3SP2+fXts1xfU2Aop5tR5DgbxRNVVOuddOpE4z1SUQ8SZAtaeI33cV8DzEAilo1cEMLp+U91xX3Y3WcdiibHz2wv2w/eiopUdZbeQypXlpZAiOXTILEqlUyGBOnQAhQ87lR/dzfMAJdHpBqfxTAkU0Tpm12o+QGrdHve5MU8zsOwre7W3m8+KW+a1AWaU9kM78JJbBeFEWuAGIjQFkg7J2pp3c4bCv+ZMYlpMwtmujVYdzFO66dwOhduwbL6aky4GRjsmJm5U8rFt9jZj6rbWmyj/WXFEG1F/SyFJ4V+4re0GvkgaXuM+V7SMcX0+CeNjykaMRJNri/I05UHBhOm/g164Z64OgctOEE6UKkz6zVwfwV86pqJ7Pd6RVXfUBOpyQ1w1xhfHBMADpvoOAZ6LoYk0ZFzVvfglRvgOwhFcl5YBIFfSeMuomhrMxmiiwE8QZtTes/gflcfPtZ0z2OCGzKTB8CDoQJioBCdVuyN9Mp4FpMQhuaapn3k3ZDmZ7wfq+J/2+kHhPuH/ZZqTVXHxj3jF0Vwu5C7km93f0jmrIBzvr0DRkXA/EGyPR82L1Z0VM0D7Z9kSGTw==